کلیدواژه‌ها = دانشگاه
پدیدارنگاری ستاره سازمانی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1403

10.22034/irphe.2024.2011542.1083

مهدی علی زاده؛ بهروز دری؛ هادی فیروزگاه


امکانی تازه‌ برای نوشتن دربارۀ اجتماع برای اجتماع: حضور اساتید علوم اجتماعی دانشگاه در شبکه‌های اجتماعی

دوره 30، شماره 1، اردیبهشت 1403، صفحه 1-18

10.61838/kman.irphe.30.1.1

حامد طاهری کیا


سامانه تصمیم یار برای تخصیص منابع مالی در دانشگاه: الزامات و پیامدها

دوره 29، شماره 2، تیر 1402، صفحه 27-50

10.61838/irphe.29.2.2

ابوالقاسم نادری روشناوند؛ کاظم فتح تبار فیروزجائی؛ میترا عزتی؛ مصطفی دین محمدی


سیاست های فرهنگی دانشگاه: نسبت میان آرمان تا واقعیت

دوره 28، شماره 4، دی 1401، صفحه 23-41

10.22034/irphe.2022.705216

فاطمه جواهری؛ مینا هلالی ستوده


طراحی و اعتبارسنجی الگوی مدیریتِ کیفیت فعالیت‌های آموزشی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها

دوره 28، شماره 3، آذر 1401، صفحه 55-83

10.52547/irphe.28.3.55

مجید دارابی


کار تیمی درفعالیت های پژوهشی اعضای هیات علمی: دشواری ها و راهکارها

دوره 28، شماره 3، آذر 1401، صفحه 85-111

10.52547/irphe.28.3.85

اصغر زمانی؛ مهتاب پورآتشی


سیاستگذاری آموزش عالی و کالایی سازی دانش در دهه 80 شمسی

دوره 28، شماره 2، خرداد 1401، صفحه 97-127

10.52547/irphe.28.2.97

روح الله قاسمی؛ سارا یوسفی خواه


آغاز و انجام دانشگاه در ایران

دوره 27، شماره 3، آذر 1400، صفحه 1-22

مرتضی بحرانی


از مدرسه تا دانشگاه؛ وحدت نظام‌ آموزش در اندیشه کانت

دوره 27، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 1-25

رضا ماحوزی


تنوع بخشی به منابع درآمدی دانشگاه؛ راهی به سوی ثبات مالی

دوره 25، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 77-95

شادی روحانی؛ حمید رحیمیان؛ عباس عباس پور؛ صمد بروزیان؛ غلامرضا گرایی‌نژاد


فراتحلیل عوامل اثرگذار بر بالندگی اعضای هیئت علمی دانشگاه

دوره 24، شماره 4، دی 1397، صفحه 99-121

سید شهاب الدین سیدحاتمی؛ یوسف نامور؛ توران سلیمانی؛ عادل زاهد بابلان


تأملی در فعالیت های علمی در دانشگاه ها از نگاه پیر بوردیو

دوره 24، شماره 3، مهر 1397، صفحه 1-22

محمد یمنی دوزی سرخابی


تصمیم‌گیری‌های استراتژیک مالی در دانشگاه‌های جامع دولتی

دوره 24، شماره 2، تیر 1397، صفحه 53-83

حسن محجوب؛ ابوالقاسم نادری؛ کمال خرازی؛ یعقوب انتظاری


موقعیت‌های رویارویی جنسیتی در دانشگاه و مصایب آن

دوره 24، شماره 2، تیر 1397، صفحه 135-159

ناصرالدین علی تقویان؛ حامد طاهری کیا؛ مریم السادات پورمیرغفاری


بررسی فرایند تاریخی تثبیت علوم انسانی در ایران

دوره 24، شماره 2، تیر 1397، صفحه 161-186

نعمت الله فاضلی؛ سردار فتوحی


توسعه دیپلماسی علم و فناوری در ایران و تأثیرات نظام آموزش عالی بر آن

دوره 23، شماره 3، آذر 1396، صفحه 1-20

10.22034/irphe.2017.707074

طلیعه مقیمی؛ حمیدرضا آراسته؛ کامران محمدخانی


ارتباطات علمی دانشگاه، صنعت و دولت در ایران بر اساس مدل مارپیچ سه گانه در حوزه کشاورزی

دوره 23، شماره 3، آذر 1396، صفحه 21-41

فروغ سبحانی؛ سعیده ابراهیمی؛ عبدالرسول جوکار


ادراک اعضای هیئت علمی از حرفه ای بودن در نظام آموزش عالی ایران

دوره 23، شماره 2، تیر 1396، صفحه 1-23

محمد رضا آهنچیان؛ الهام سلیمانی


هویت دانشجویی و عوامل مرتبط با آن در میان دانشجویان دانشگاههای یزد

دوره 21، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 1-19

حسین افراسیابی؛ فهیمه خوبیاری


سرمایه فکری و فرایندهای مدیریت دانش در سازمان کوانتومی: بررسی موردی دانشگاه کاشان

دوره 21، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 99-119

حمید رحیمی؛ زینب اطهری؛ ندا افلاکیان


ترسیم سیمای ارتباط دانشگاه و دانش آموختگان در دانشگاه آزاد اسلامی

دوره 21، شماره 2، مهر 1394، صفحه 129-153

توران اسفندیاری؛ حمیدرضا آراسته


تأثیر تصویر ذهنی اعتبار علمی دانشگاه بر نگرش دانشجویان در باره افزایش عملکرد تحصیلی: نقش تعدیلگری کیفیت آموزش

دوره 21، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 83-107

عباسعلی رستگار؛ سید احمد محمدی حسینی؛ مهدی دهقانی سلطانی


عوامل مؤثر بر مشارکت اعضای هیئت علمی در سیاستگذاری آموزش عالی و برنامه ریزی دانشگاهی

دوره 20، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 29-53

مقصود فراستخواه؛ رضا منیعی


تعاملات و ارتباطات اجتماعی و علمی در دانشگاه صنعتی شریف از نظر دانشجویان

دوره 20، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 95-121

محمدعلی قائم پور


تعیین روابط چندگانه بین تسهیم دانش و قابلیت جذب دانش با بهبود کیفیت علمی از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاههای منتخب اصفهان

دوره 20، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 123-144

عباس رجایی آذرخوارانی؛ سعید رجائی پور؛ رضا هویدا