به آگاهی می رساند که سامانه فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی به سیناوب انتقال یافت. کاربرانی که در سامانه قبلی ثبت نام کرده و مقاله دارند، می توانندبا نام کاربری خود وارد سامانه شوند و فراموشی یا بازیابی رمز عبور را کلیک کنند. لطفا در دادن ایمیل دقت شود که همان ایمیل داده شده در سامانه قبلی باشد.