اخبار و اعلانات

توافقنامه با انجمن آموزش عالی ایران

طی گفت و گویی در خصوص همکاری دوجانبه درباره مسائل آموزش عالی، فی مابین رئیس مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و رئیس انجمن آموزش عالی ایران، در تاریخ 1401/6/1 توافقنامه ای امضا شد.

مطالعه بیشتر

انتقال سامانه فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی

  به آگاهی می رساند که سامانه فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی به سیناوب انتقال یافت. کاربرانی که در سامانه قبلی ثبت نام کرده و مقاله دارند، می توانندبا نام کاربری خود وارد سامانه شوند و فراموشی یا بازیابی رمز عبور را کلیک کنند. لطفا در دادن ایمیل دقت شود که همان ایمیل داده شده در سامانه قبلی باشد.

مطالعه بیشتر