اطلاعات آماری نشریه

آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 3144
تعداد پذیرش 512
تعداد عدم پذیرش 2451

مقالات منتشر شده (از سال 1402)
تعداد دوره‌ها 3
تعداد شماره‌ها 3
تعداد مقالات 32
تعداد مشاهده مقاله 1930
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 96
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 26 روز
متوسط زمان پذیرش 1229 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 102 روز