آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 574
تعداد پذیرش 61
تعداد عدم پذیرش 424
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 329

مقالات منتشر شده (از سال 1401)
تعداد دوره‌ها 23
تعداد شماره‌ها 84
تعداد مقالات 596
تعداد مشاهده مقاله 109880
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 41217
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 41 روز
متوسط زمان داوری 19 روز
متوسط زمان پذیرش 349 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 37 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 192 روز
درصد پذیرش 11 %