بررسی رابطه بین جوّ سازمانی دانشگاه و مشارکت اعضای هیئت ‎علمی در تصمیم‎گیری‎های دانشگاهی

دوره 11، شماره 1، تیر 1384، صفحه 1-36

حسین سپاسی؛ فرانک امیدیان؛ یداله مهر علی‎زاده


بررسی کیفیت تدریس در دانشگاه

دوره 12، شماره 1، فروردین 1385، صفحه 1-21

بختیار شعبانی ورکی؛ رضوان حسین قلی زاده


تعاملات دانشجویان، انگیزش و کنشگری رشته ‎ای

دوره 12، شماره 2، تیر 1385، صفحه 1-21

محمدامین قانعی راد


ساخت و اعتباریابی اندازه گیری هدفهای دانشگاهی برای ارزیابی درونی گروه های آموزشی

دوره 9، شماره 3، مهر 1382، صفحه 1-26

عباس بازرگان؛ رسول حسینی


تدوین اهداف و ارزشهای بنیادی دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

دوره 12، شماره 4، دی 1385، صفحه 1-19

مهدی ابراهیمی نژاد؛ غلامرضا خوش سیما


مطالعات راهبردی توسعه اطلاعاتی نظام آموزش عالی در ایران

دوره 13، شماره 1، فروردین 1386، صفحه 1-26

غلامعلی منتظر


بررسی عرضی – ملی عوامل کلان مؤثر بر توسعه علمی

دوره 11، شماره 3، دی 1384، صفحه 1-23

مسعود چلبی؛ ثریا معمار


شناخت بهره وری تحقیقات و فرهنگ سازمانی حاکم بر آن؛ مطالعه موردی :یکی از دانشگاههای مستقر در تهران

دوره 10، شماره 1، مهر 1383، صفحه 1-37

احمد رضا سنجری؛ محمد رضا بهرنگی


اثربخشی کارگاههای آموزشی : مطالعه‎ای موردی

دوره 10، شماره 3، مهر 1383، صفحه 1-27

زهرا صباغیان؛ لیلاسادات میرمعینی


الگوهای چند سطحی و ارزیابی ناهمسانی و کارایی بودجه بین دانشگاههای منتخب

دوره 9، شماره 4، دی 1382، صفحه 1-42

ابوالقاسم نادری


نظریه‎های یادگیری و به کارگیری آنها در فرایند تدریس در رشته‎های علوم انسانی

دوره 10، شماره 4، دی 1383، صفحه 1-24

مهدی سبحانی نژاد


تحلیل مقایسه‌ای نظامهای تضمین کیفیت آموزش عالی در جهان: وجوه اشتراک و افتراق در تجربه‌های جهانی

دوره 13، شماره 2، مرداد 1386، صفحه 1-19

مقصود فراستخواه؛ عباس بازرگان؛ محمود قاضی طباطبایی


تحلیل تابع تولید و کارایی بنگاه دانش با استفاده از روش تحلیل مرز تصادفی تولید

دوره 13، شماره 3، آذر 1386، صفحه 1-30

یعقوب انتظاری؛ حسن طایی؛ علی عرب مازار یزدی


کارکردهای هیئتهای امنای دانشگاههای دولتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در طی سالهای1370 تا 1385

دوره 13، شماره 4، اسفند 1386، صفحه 1-20

اذن اله آذرگشب؛ حمید‌رضا آراسته؛ زهرا صباغیان؛ جعفر توفیقی


ارائه الگوی راه اندازی مراکز کارآفرینی در دانشگاههای علوم پزشکی

دوره 14، شماره 1، فروردین 1387، صفحه 1-18

منصور ظهیری؛ سوگند تورانی


بررسی تأثیر ارزیابی پایان ترم بر عملکرد آموزشی اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی طی سالهای تحصیلی 80-1379 تا 85-1384

دوره 14، شماره 2، شهریور 1387، صفحه 1-26

محمد قهرمانی؛ محبوبه عارفی؛ لاله جمشیدی


بررسی وضعیت عوامل راهبردی دانش آفرینی در دانشگاههای وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دوره 14، شماره 3، آذر 1387، صفحه 1-21

بهروز دری؛ احمد طالب نژاد


ضرورت به کارگیری شیوه‌های نوین رهبری در میان رئیسان دانشگاههای کشور

دوره 14، شماره 4، اسفند 1387، صفحه 1-17

حمیدرضا آراسته


الگوی استراتژیک مدیریت دانش برای ارتقای عملکرد پژوهشگاهها

دوره 15، شماره 1، خرداد 1388، صفحه 1-26

سید محمد اعرابی؛ سعید موسوی


بررسی عوامل مؤثر بر درآمدهای اختصاصی تحقیقات دانشگاهی در دانشگاههای صنعتی ایران

دوره 15، شماره 2، شهریور 1388، صفحه 1-21

شهرام هاشم نیا؛ مصطفی عمادزاده؛ سعید صمدی؛ پرویز ساکتی


تحلیل عوامل تأثیرگذار بر بهبود فرصتهای مطالعاتی اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران

دوره 12، شماره 3، مهر 1385، صفحه 1-16

علیرضا دربان آستانه؛ هوشنگ ایروانی؛ محمد مهدی فائزی‌پور؛ ابوالقاسم شریف‌زاده


برآورد تابع تولید آموزش عالی دانشگاه های دولتی ایران

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1382، صفحه 1-41

مرتضی سامتی؛ مصطفی عمادزاده؛ بهروز بختیاری


یک الگوی چندبخشی و پویای برنامه ریزی نیروی انسانی برای برنامه سوم

دوره 8، شماره 4، دی 1381، صفحه 1-41

سیدحسین ذوالنور؛ علی صارم


لوازم ساختاری توسعه علمی در ایران

دوره 8، شماره 3، مهر 1381، صفحه 1-36

جعفر توفیقی؛ مقصود فراستخواه


مدل سازی نظام داوری کتابهای علمی دانشگاهی براساس منطق فازی

دوره 8، شماره 1، خرداد 1381، صفحه 1-26

غلامعلی منتظر؛ رضا بیات