مطالعات راهبردی توسعه اطلاعاتی نظام آموزش عالی در ایران

نویسنده

چکیده

توسعه نظام آموزشی در عرصه فناوری اطلاعات یکی از چالش های اصلی سیاستگذاران آموزشی است. بازنگری فرایندهای این نظام در مقابله با تاثیر شگرف فناوری اطلاعات و رسوخ روزافزون آن در ارکان مختلف این نظام از مهم ‎ترین نکاتی است که توجه به آن منظومه ای هماهنگ را برای حضور شاداب و پویا درعصر اطلاعات طراحی و قوام آن را تضمین می کند.در این مقاله سعی شده است تا براساس شاخص ها و نشانگرهای توسعه اطلاعاتی در نظام آموزش عالی، رویکرد نظام آموزش عالی کشورهای منتخب در عرصه فناوری اطلاعات بررسی و چهارچوب اصلی حرکت آنها در این عصر تبیین شود. همچنین، با بررسی مشکلات فراروی دانشگاه های ایران در زمینه توسعه اطلاعاتی و با توجه به نتایج حاصل از مدل ارایه شده و مطالعات تطبیقی، راهبردهای توسعه اطلاعاتی نظام آموزش عالی در ایران تبیین شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Strategic Studies of Informational Development in Higher Education System in Iran

نویسنده [English]

  • GH. A. Montazer

چکیده [English]

 Educational development in the context of information technology is a challenging task in higher education policy-making. From another point of view Information Technology (IT) has influenced all aspects of social and educational frameworks, which is called information society. Due to these facts, higher education system should reform its strategies and policies to have new structures and processes to overcome its difficulties.   In this paper studying the framework of the new paradigm of Information Technology in educational system, and using comparative studies of seven countries' educational development plan, the main challenges in informational development for Iran's higher education system have been summarized and the core strategies have been proposed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Technology
  • Strategic planning
  • Higher Education
  • Informational Development
  • UNDP Model