ارائه الگوی راه اندازی مراکز کارآفرینی در دانشگاههای علوم پزشکی

نویسندگان

چکیده

  کارآفرینی فرایند بلند مدت آموزشی و پرورشی است که مستلزم برنامه ­ ریزی در نظام آموزشی کشور به ویژه دانشگاهها و مراکز آموزش ­ عالی است. بر همین اساس و از سال 1380، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به اجرای طرح کاراد (طرح توسعه کارآفرینی در دانشگاهها) و راه­اندازی مراکز کارآفرینی به عنوان واحدهای عملیاتی این طرح در دانشگاههای تابعه اقدام کرد. اما در سطح دانشگاههای علوم پزشکی، که زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستند، چنین مراکزی وجود ندارد و عمده فعالیتهایی که در این زمینه انجام می شود معطوف به اشتغالزایی و ارائه تسهیلات مالی به دانش آموختگان پزشکی است. در این پژوهش ضمن مطالعه اهداف، ساختار، منابع، فرایندها، نقاط قوت، نقاط ضعف، ارتباطات و نحوه ارزیابی عملکرد مراکز کارآفرینی دانشگاههای تابعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، الگوی راه­اندازی مراکز مشابه در دانشگاههای علوم پزشکی نیز ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Model for Entrepreneurship Centers in Medical Universities

نویسندگان [English]

  • Mansoor Zahiri
  • Sogand Toorani

چکیده [English]

Entrepreneurship is often described as the ability to create new ventures from new or existing concepts, ideas and visions.
In order to increase the entrepreneurial capacity of students, it is necessary to initialize entrepreneurship centers in medical sciences universities. These centers are responsible to design and implement the various programs such as educational, research and outreach in university.
This comparative and cross-sectional study was carried out to develop the model of entrepreneurship centers establishment in Medical Sciences Universities. The study population included 12 university entrepreneurship centers affiliated to Ministry of Science, Research and Technology in Iran. Interview and observation methods were used to collect data, and the study tool was a questionnaire.
The study identified mission statement, goals, organizational structure, duties, communication, strengths and weaknesses of selected entrepreneurship centers and at last, considering design Variables, a model was developed to initialize an entrepreneurship center in medical sciences universities.
The study demonstrated poor condition of entrepreneurship activities in Iranian universities. Based on these facts an ideal model for health and medical education system in Iran was developed, which was validated by a number of selected Iranian experts using the Delphi technique.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship
  • Medical Sciences Universities
  • and Entrepreneurship Centers
  • تاریخ دریافت: 15 اسفند 1401
  • تاریخ بازنگری: 10 خرداد 1402
  • تاریخ پذیرش: 15 اسفند 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 15 اسفند 1401