نویسندگان

1 دانشکده مدیریت دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان

2 دانشکده مدیریت دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

چکیده

این مقاله بر اساس برنامه ‎ریزی راهبردی دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان تنظیم شده است. مرحله اول این برنامه در راستای تدوین چشم انداز بر اساس مدل ارائه شده توسط کالینز و پوراس(1996) انجام گرفته است. مدل شامل دو بخش ایدئولوژی بنیادی و چشم ‎انداز آینده است. در این مقاله ایدئولوژی بنیادی دانشگاه ارائه شده است. ایدئولوژی بنیادی به دو بخش اهداف بنیادی و ارزشهای بنیادی تقسیم می شود. ارزشهای بنیادی و اهداف بنیادی دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان بر اساس تحلیل عاملی تعیین و در بخش نتیجه ‎گیری مقاله ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Developing Core Goals and Values in Vali – e – Asr Rafsanjan University, (VRU)

نویسندگان [English]

  • Mahdi Ebrahiminejad 1
  • Gholamreza Khoshsima 2

1 Department of Mangement, VRU

2 Department of Mangement, VRU

چکیده [English]

This articale was written based on strategic plan of Vali- e - Asr University of Rafsanjan. The first part is related to developing vision that is based on the model presented by J. Collins and J. Porras(1996). The model includes two sections, core ideolgy and envisioning future. In this article, core ideology of the university was developed. Core ideology itself is divided into two sections of core goals and core values which are identified based on factor analysis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Core Ideology
  • Core Goals
  • Core Values
  • vision
  • and Factor Analysis