دوره و شماره: دوره 28، شماره 2 - شماره پیاپی 104، خرداد 1401 
طراحی و اندازه‌گیری شاخص ترکیبی سرمایه انسانی از نوع آموزش

صفحه 1-32

10.52547/irphe.28.2.1

شهرام مصلی؛ علیرضا امینی؛ غلامرضا گرایی نژاد؛ علی اکبر خسروی نژاد


مدلسازی ساختاری- تفسیری راهبردهای تحقق مأموریت آموزش در دانشگاه کارآفرین و جامعه‌محور

صفحه 33-64

10.52547/irphe.28.2.33

مژگان سمندرعلی اشتهاردی


شناسایی و تبیین بایسته‌های راهبرد یاددهی-یادگیری بدیعه‌پردازی، متناسب با ویژگی‌های نسلی دانشجویان در سال تحصیلی 1400-1399

صفحه 65-96

10.52547/irphe.28.2.65

احمد ابراهیمی؛ سید ابراهیم میرشاه‌جعفری؛ علی ربانی خوراسگانی


سیاستگذاری آموزش عالی و کالایی سازی دانش در دهه 80 شمسی

صفحه 97-127

10.52547/irphe.28.2.97

روح الله قاسمی؛ سارا یوسفی خواه


بررسی نگرش دانشجویان به آموزش الکترونیکی؛ مورد مطالعه دانشکدۀ زبان‌ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران

صفحه 129-161

10.52547/irphe.28.2.129

سوده اقتصاد؛ مرضیه مهرابی


طراحی و اعتبارسنجی الگوی ارزیابی مرشدیت سازمانی در نظام آموزش عالی کشور

صفحه 163-195

10.52547/irphe.28.2.163

امین آبزن؛ شهرام حافظی؛ عبدالخالق غلامی


شناسایی و تبیین ابعاد مؤثر بر دورکاری هوشمند: مدل کاری انعطاف پذیر در دوران بحران بیماری کووید 19 و فراتر از آن

صفحه 197-230

10.52547/irphe.28.2.197

ساناز شفیعی؛ علی شاه نظری درچه


آثار و پیامدهای دانشگاهِ عملکردمحور از دیدگاه حامیان و منتقدان: فراترکیب کیفی

صفحه 231-262

10.52547/irphe.28.2.231

ضرغام فرامرزی نیا؛ حمید فرهادی راد؛ یدالله مهرعلیزاده؛ رحمت الله قلی پور سوته


بررسی وضعیت موجود و مطلوب آزادی علمی در نظام آموزش عالی ایران

صفحه 263-300

10.52547/irphe.28.2.263

صمد ایزدی؛ یوسف عالی پور؛ ابراهیم صالحی عمران؛ حجت صفارحیدری