کلیدواژه‌ها = نظریه داده بنیاد
اعتبارسنجی مدل کارآفرینی آموزشی در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی ایران

دوره 29، شماره 3، آذر 1402، صفحه 53-72

10.61838/irphe.29.3.4

توحید شیرعلیپور؛ هدی السادات محسنی سهی؛ جعفر قهرمانی


طراحی چارچوب مفهومی دانشگاه دیجیتال؛ رویکرد نظریه داده بنیاد

دوره 29، شماره 2، تیر 1402، صفحه 69-86

10.61838/irphe.29.2.4

اشرف رحیمیان


الگوی جاری برنامه درسی کارورزی دانشگاه فرهنگیان مبتنی بر تحلیل زمینه ای

دوره 28، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 187-219

10.52547/irphe.1401.1.187

میثم غلام پور؛ غلامعلی احمدی؛ محمدرضا امام جمعه


طراحی الگوی خط مشی گذاری در نظام آموزش مهارت و فناوری کشور با رویکرد داده بنیاد

دوره 27، شماره 4، دی 1400، صفحه 111-141

10.52547/irphe.27.4.111

جواد صدقی؛ رضا خدائی محمودی؛ سلیمان ایران زاده؛ یعقوب علوی متین


واکاوی تدوین برنامه درسی در آموزش عالی ایران

دوره 26، شماره 4، دی 1399، صفحه 1-28

سیده مریم حسینی لرگانی


طراحی الگوی پاسخگویی اثربخش دانشگاه آزاد اسلامی با استفاده از رویکرد کیفی نظریه داده بنیاد

دوره 26، شماره 4، دی 1399، صفحه 113-142

داود ملکی؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ بیژن عبدالهی؛ حسن رضا زین آبادی


عوامل زمینه ساز پایبندی به اخلاق پژوهش در میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی؛ مورد دانشگاه تبریز

دوره 22، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 75-98

محمد عباس زاده؛ حسین بنی فاطمه؛ محمد باقر علیزاده اقدم؛ علی بوداقی