دوره و شماره: دوره 29، شماره 1 - شماره پیاپی 107، خرداد 1402، صفحه 1-242 

مقاله پژوهشی

هوش مصنوعی و آینده آموزش دانشگاهی در ایران

صفحه 1-25

محمد حسینی مقدم


تاملی بر تجارب دانشگاههای کشورهای پیشرو در زمینه آموزش تلفیقی؛ آموزه‌های برای دانشگاه‌های ایران

صفحه 27-52

زهرا رشیدی


مدل آمادگی یادگیری الکترونیکی دانشگاه‌ها در مواجه بیماری کووید 19 (مورد: دانشگاه تهران)

صفحه 53-77

جواد پورکریمی؛ فاطمه اردو


واکاوی تجربه زیسته استادان دانشگاه فرهنگیان از کلاس‌های آموزش مجازی در وضعیت کرونایی

صفحه 79-112

علی صحبت لو؛ علی باقر طاهری نیا


مطالعۀ پدیدارشناختی چالش‏های انتقال به یادگیری مجازی در دانشگاه‏های ایران با توجه به پاندمی کرونا

صفحه 113-138

شیدا اچرش؛ علی بیرمی پور؛ عبداله پارسا


ساخت و اعتبارسنجی مقیاس سنجش مهارت‌های خودرهیابی دانشجویان در دوره‌های یادگیری الکترونیکی دوران کرونا

صفحه 139-159

فرهاد سراجی؛ ابراهیم آریانی قیزقاپان


مطالعۀ تجارب حکمرانی خوب در آموزش عالی کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی؛ درس‌مایه هایی برای آموزش عالی ایران

صفحه 161-186

داود حاتمی؛ حامد کمالی؛ احمدرضا روشن


طراحی الگوی کارآموزی و کارورزی اثربخش در برنامه درسی دانشگاه ها از منظر اعضای هئیت علمی

صفحه 187-206

مهرانگیز علی نژاد؛ بدرالسادات دانشمند؛ حمیده پاک مهر


آینده آیین‌نامه ارتقای مرتبه علمی اعضای هیئت علمی در ایران: یک رویکرد سناریویی

صفحه 207-233

احد رضایان؛ احسان مرزبان؛ علی حسین رضایان