کلیدواژه‌ها = توسعه پایدار
مفهوم‌سازی برنامه درسی سبز در نظام آموزش عالی ایران

دوره 29، شماره 2، تیر 1402، صفحه 51-68

10.61838/irphe.29.2.3

مریم حسینی لرگانی


ارائه الگویی برای به کارگیری مدیریت سبز در دانشگاه‌های دولتی شهر تهران

دوره 26، شماره 3، آذر 1399، صفحه 77-95

سیدمحمد سیدعلوی؛ حسن قلاوندی؛ مجید عباسپور فرد طهرانی؛ محمدخانی کامران


چالش‌های تلفیق الگوی آموزش برای توسعه پایدار در آموزش عالی صنایع دستی

دوره 26، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 27-51

حسنعلی پورمند؛ غلامرضا ذاکرصالحی؛ رضا افهمی؛ ساغر کریمی


سنخ شناسی دانشگاه های برتر جهان از منظر توسعه پایدار

دوره 26، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 123-148

مهتاب پورآتشی؛ اصغر زمانی


مفهوم‌سازی مسئولیت اجتماعی دانشگاه در ایران

دوره 25، شماره 3، آذر 1398، صفحه 1-26

مریم برادران حقیر؛ نسرین نورشاهی؛ احمدرضا روشن


دانشگاه پایدار پویشی برای برزیستی و پایداری

دوره 25، شماره 2، تیر 1398، صفحه 63-86

حمید جاودانی؛ مطهره حمزه رباطی


رویکرد تحلیل فضایی در روند توسعه آموزش عالی

دوره 21، شماره 2، مهر 1394، صفحه 105-128

سیما بوذری


شناسایی و اولویت‌بندی مؤلفه‌های دانشگاه پایدار

دوره 20، شماره 3، آذر 1393، صفحه 1-26

عماد ملکی نیا؛ عباس بازرگان؛ مظفرالدین واعظی؛ مجید احمدیان