دوره و شماره: دوره 30، شماره 1 - شماره پیاپی 111، اردیبهشت 1403 

مقاله پژوهشی

امکانی تازه‌ برای نوشتن دربارۀ اجتماع برای اجتماع: حضور اساتید علوم اجتماعی دانشگاه در شبکه‌های اجتماعی

صفحه 1-18

10.61838/kman.irphe.30.1.1

حامد طاهری کیا


واکاوی سیر تحول آموزش عالی در افغانستان

صفحه 19-34

10.61838/kman.irphe.30.1.2

همایون رهیاب؛ کورش فتحی واجارگاه؛ اسماعیل جعفری؛ نعمت‌الله موسی پور


نقش و جایگاه دانشگاه‌ها‌ در اکوسیستم استانی توسعه دانش بنیان: چارچوب نظری و کاربردهای آن برای استان آذربایجان غربی

صفحه 35-57

10.61838/kman.irphe.30.1.3

یعقوب انتظاری؛ رحیم دباغ


طراحی و اعتبارسنجی الگوی توانمندسازی اعضای هیئت علمی در ترغیب دانشجویان به فعالیت های کارآفرینانه

صفحه 58-78

10.61838/kman.irphe.30.1.4

زکیه اکرمی


بیماری کرونا، دانشگاه و سیاست گذاری آموزشی در شرایط پساکرونا (موردمطالعه: دانشجویان دانشگاه گیلان)

صفحه 78-93

10.61838/kman.irphe.30.1.5

علی یعقوبی چوبری؛ نسرین اسلامی؛ حشمت ا... حمیدی بگه جان


آسیب‌شناسی فرایندهای جذب و انتخاب معلم در آموزش و پرورش و ارائه توصیه‌های سیاستی برای بهینه‌سازی آن

صفحه 94-112

10.61838/kman.irphe.30.1.6

مهدی نامداری پژمان


آینده ساختار رشته ها و گروه های آموزشی دانشگاهی ایران در فضای انقلاب صنعتی چهارم: یک رویکرد سناریویی

صفحه 113-132

10.61838/kman.irphe.30.1.7

حامد تارین؛ یداله مهرعلیزاده