کلیدواژه‌ها = کیفیت
نقش ارزیابی بیرونی بر ارتقای کیفیت نظام آموزش عالی؛ مورد: دانشگاه علوم پزشکی بابل 

دوره 22، شماره 4، دی 1395، صفحه 99-111

هادی مصلح امیردهی؛ محمدرضا نیستانی؛ ایمان جهانیان


تاثیر ارزیابی بیرونی بر ارتقاء کیفیت نظام آموزش عالی( مطالعه موردی)

دوره 22، شماره 4، دی 1395

10.22034/irphe.2016.707072

هادی مصلح امیردهی؛ محمدرضا نیستانی؛ ایمان جهانیان


ارائه الگویی ساختاری برای رابطه خودکارآمدی، شایستگیها و تعهد سازمانی اعضای هیئت علمی با کیفیت تدریس آنان

دوره 18، شماره 2، تیر 1391، صفحه 61-82

پریوش جعفری؛ نادرقلی قورچیان؛ جواد بهبودیان؛ نیما شهیدی


ارائه الگویی ساختاری برای رابطه خودکارآمدی ، شایستگیها و تعهد سازمانی اعضای هیئت علمی با کیفیت تدریس آنان در دانشگاه آزاد اسلامی

دوره 18، شماره 2، تیر 1391

10.22034/irphe.2012.707013

نیما شهیدی؛ پریوش جعفری؛ نادرقلی قورچیان؛ جواد بهبودیان


رابطه بین کیفیت ادراک شده در سبک رهبری رهبر- عضو و رفتار شهروندی سازمانی

دوره 16، شماره 2، دی 1389، صفحه 115-126

میرعلی سید نقوی؛ جواد جعفری فارسانی


نقش منابع اطلاعات گوناگون در ارزیابی آموزشی اعضای هیئت علمی

دوره 16، شماره 1، تیر 1389، صفحه 69-85

ثنا صفری


مشتری ‌‌مداری و کاربرد آن در نظام آموزش عالی : مورد آموزش عالی کشاورزی در استان خوزستان

دوره 14، شماره 3، آذر 1387، صفحه 121-143

حمیده سماوی؛ کورش رضائی‌مقدم؛ مسعود برادران


مشتری ‌مداری در نظام آموزش عالی کشاورزی:کاربرد مدیریت کیفیت فراگیر

دوره 14، شماره 3، آذر 1387

10.22034/irphe.2008.706848

حمیده سماوی؛ کورش رضایی مقدم؛ مسعود برادران


ارزشیابی کیفیت خدمات مراکز آموزشی دانشگاه پیام نور استانهای آذربایجان ‌شرقی و غربی از دیدگاه دانشجویان

دوره 13، شماره 4، اسفند 1386، صفحه 67-90

تقی زوّار؛ محمدرضا بهرنگی؛ مصطفی عسکریان؛ عزت‌الله نادری


ارزیابی درونی رهیافت مناسب برای بهبود کیفیت آموزش عالی کشاورزی

دوره 9، شماره 3، مهر 1382، صفحه 27-48

غلامرضا پزشکی راد؛ حمیدرضا محتشم