کلیدواژه‌ها = دانشگاه کارآفرین
رویکردهای بازارمحورانه در آموزش عالی در دهه‌ی ۹۰ شمسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1402

روزبه آقاجری؛ عباس وریج کاظمی


مدلسازی ساختاری- تفسیری راهبردهای تحقق مأموریت آموزش در دانشگاه کارآفرین و جامعه‌محور

دوره 28، شماره 2، خرداد 1401، صفحه 33-64

10.52547/irphe.28.2.33

مژگان سمندرعلی اشتهاردی


آمادگی سازمانی برای تجاری‌سازی دانش دانشگاهی بر اساس اکوسیستم کارآفرینی: توسعه سنجه و آزمون تجربی

دوره 28، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 65-92

10.52547/irphe.1401.1.65

جم عزتی راد؛ کمال سخدری؛ مرتضی موسی خانی


عوامل مؤثر بر اجرای علم شهروندان در دانشگاه های ایران

دوره 26، شماره 4، دی 1399، صفحه 29-55

میثم شیرخدایی؛ مرسده پهلوانیان


تبیین شاخص‌های دانشگاه نسل سوم و بررسی دستیابی نظام آموزش عالی به آنها؛ مورد: دانشگاه شهید باهنر کرمان

دوره 24، شماره 3، مهر 1397، صفحه 77-106

زهره میرزایی؛ اصغر سلطانی؛ حسین مطهری نژاد


تبیین شاخص‌های دانشگاه نسل سوم و بررسی دستیابی نظام آموزش عالی به آن‌ها مورد: دانشگاه شهید باهنر کرمان

دوره 24، شماره 3، مهر 1397

10.22034/irphe.2018.707099

زهره میرزایی؛ اصغر سلطانی؛ حسین مطهری نژاد