کلیدواژه‌ها = دانشگاه پایدار
سنخ شناسی دانشگاه های برتر جهان از منظر توسعه پایدار

دوره 26، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 123-148

مهتاب پورآتشی؛ اصغر زمانی


دانشگاه پایدار پویشی برای برزیستی و پایداری

دوره 25، شماره 2، تیر 1398، صفحه 63-86

حمید جاودانی؛ مطهره حمزه رباطی


شناسایی و اولویت‌بندی مؤلفه‌های دانشگاه پایدار

دوره 20، شماره 3، آذر 1393، صفحه 1-26

عماد ملکی نیا؛ عباس بازرگان؛ مظفرالدین واعظی؛ مجید احمدیان