کلیدواژه‌ها = دانشکده کشاورزی
مؤلفه های پیاده سازی نظام مدیریت جامع کیفیت در دانشکده های کشاورزی دانشگاههای شمال غرب کشور

دوره 19، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 75-97

روح اله رضایی؛ غلامرضا مجردی؛ احسان قلی فر؛ لیلا صفا


مدلسازی معادلات ساختاری ایجاد دانشکده کشاورزی یادگیرنده

دوره 19، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 115-139

عنایت عباسی؛ سید یوسف حجازی؛ هوشنگ ایروانی


نقش رهبری، فرهنگ و یادگیری سازمانی در ارتقای عملکرد دانشکده های کشاورزی ایران (ایجاد دانشکده کشاورزی یادگیرنده)

دوره 16، شماره 2، شهریور 1389، صفحه 61-79

عنایت عباسی؛ یوسف حجازی