کلیدواژه‌ها = دانشگاه آزاد اسلامی
طراحی الگوی پاسخگویی اثربخش دانشگاه آزاد اسلامی با استفاده از رویکرد کیفی نظریه داده بنیاد

دوره 26، شماره 4، دی 1399، صفحه 113-142

داود ملکی؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ بیژن عبدالهی؛ حسن رضا زین آبادی


مؤلفه های ارتقای مسئولیت پذیری اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی

دوره 22، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 125-145

نوید حبیبی؛ حسین وظیفه دوست؛ پریوش جعفری


ترسیم سیمای ارتباط دانشگاه و دانش آموختگان در دانشگاه آزاد اسلامی

دوره 21، شماره 2، مهر 1394، صفحه 129-153

توران اسفندیاری؛ حمیدرضا آراسته


بررسی عوامل مؤثر بر بحران رفتار دانشجویی و ارائه راهکار برای کاهش آن

دوره 16، شماره 1، تیر 1389، صفحه 1-17

نادر سلیمانی؛ سمانه حسنی