نویسنده = ابراهیم صالحی عمران
بررسی وضعیت موجود و مطلوب آزادی علمی در نظام آموزش عالی ایران

دوره 28، شماره 2، خرداد 1401، صفحه 263-300

10.52547/irphe.28.2.263

صمد ایزدی؛ یوسف عالی پور؛ ابراهیم صالحی عمران؛ حجت صفارحیدری


تبیین دوره دکتری پژوهش محور در چشم انداز سناریوهای بین‌المللی سازی علم و فناوری

دوره 22، شماره 3، آذر 1395، صفحه 63-88

مریم برادران حقیر؛ ابراهیم صالحی عمران


استفاده از روشهای تصمیم گیری چند شاخصه برای انتخاب استاد راهنمای پایان نامه دوره دکتری

دوره 18، شماره 3، مهر 1391، صفحه 47-66

ابراهیم صالحی عمران؛ محمد حسن اقدائی؛ سرفراز هاشم خانی زلفانی


وضعیت اشتغال دانش‌آموختگان زن : مطالعه ‎ای موردی

دوره 12، شماره 1، فروردین 1385، صفحه 41-60

ابراهیم صالحی عمران