دوره و شماره: دوره 12، شماره 4 - شماره پیاپی 42، دی 1385 
تدوین اهداف و ارزشهای بنیادی دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

صفحه 1-19

مهدی ابراهیمی نژاد؛ غلامرضا خوش سیما


مفهوم سازی پویایی های رشد و موانع یادگیری با استفاده از رویکرد سیستمی در دانشگاه های ایران

صفحه 21-48

کورش برارپور


امکان‌سنجی کاربرد فناوری نوین اطلاعات و ارتباطات در برنامه‌ریزی درسی آموزش عالی

صفحه 49-70

کوروش فتحی واجارگاه؛ ناهید آزاد منش


وضعیت سهم مشارکت دانشگاهها در بازنگری برنامه های درسی مصوب شورای عالی برنامه ریزی

صفحه 71-92

رضا نوروززاده؛ رضا محمودی؛ کورش فتحی واجارگاه؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم


بررسی عوامل موثر بر مشارکت دانشجویان در فعالیت های پژوهشی و تولید علم

صفحه 93-124

سعید فعلی؛ غلام رضا پزشکی راد؛ محمد چیذری


بررسی عوامل موثر در طول مدت تحصیل دانشجویان بورسیه ایرانی در بریتانیا

صفحه 107-124

علی اکبر حق دوست؛ علی پورخاندانی؛ فریده افضلان