دوره و شماره: دوره 12، شماره 2 - شماره پیاپی 40، تیر 1385 
تعاملات دانشجویان، انگیزش و کنشگری رشته ‎ای

صفحه 1-21

محمدامین قانعی راد


بررسی و تحلیل ساختار سازمانی دانشگاه تربیت معلم

صفحه 23-38

احمد ایزدی یزدان آبادی؛ محمدرضا بهرنگی


بررسی ارتباط ابهام نقش، تعارض نقش و اضطراب رقابتی با عملکرد ورزشی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان ورزشکار

صفحه 39-53

عباس ابوالقاسمی؛ آذر کیامرثی؛ سعید آریاپوران؛ فریبرز درتاج


تاثیر کنکور بر سلامت عمومی، عزت نفس و نشانه های اختلالات روانی‎ راه نیافتگان به دانشگاه

صفحه 54-72

عبداله معتمدی


بررسی قابلیت های کارآفرینی دانشجویان دانشگاه اصفهان

صفحه 73-90

احسان بدری؛ محمد‌جواد لیاقت دار؛ محمدرضا عابدی؛ ابراهیم جعفری


بررسی مقایسه ‎ای تاثیر عوامل اقتصادی اجتماعی خانوار بر تقاضای ورود به آموزش ‎عالی

صفحه 91-109

معصومه قارون


اعتباریابی ‎و تعیین ‎ساختار عاملی ‎فرم ‎فارسی مقیاس نگرش‎ سنج کامپیوتر ”CASِ “ و رابطه نگرش کامپیوتری با ویژگی‎های فردی در بین دانشجویان دانشگاههای تهران

صفحه 111-126

خدیجه علی آبادی؛ سعید مشتاقی لارگانی