تاثیر کنکور بر سلامت عمومی، عزت نفس و نشانه های اختلالات روانی‎ راه نیافتگان به دانشگاه

نویسنده

چکیده

در حالی که به زعم اکثر افراد، اعم از متخصص و غیرمتخصص، تاثیر منفی کنکور بر شرایط روانی راه ‎نیافتگان به دانشگاه امری قطعی تلقی می شود، برخی نیز معتقدند که مشکل اصلی به نظام آموزشی و به طور مشخص به آموزش و پرورش برمی گردد، نه به کنکور. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیرات کنکور بر شرایط روانی راه ‏نیافتگان به دانشگاه اجرا شد. بر اساس این هدف سطح سلامت عمومی، عزت‏ نفس و نشانه ‏های اختلالات روانی در بین راه ‏نیافتگان به دانشگاه نسبت به دانش ‏آموزانی که هنوز در کنکور شرکت نکرده ‎اند و همچنین، پذیرفته ‎شدگان در کنکور سنجیده ‏شد. نتایج نشان داد که سلامت عمومی راه‏ نیافتگان به دانشگاه به‏ طور معنی‏ داری پایین‏ تر از سلامت عمومی ‏دانش ‏آموزانی بود که هنوز در کنکور شرکت نکرده بودند؛ بین سلامت عمومی پذیرفته ‏شدگان در کنکور و راه‏ نیافتگان به دانشگاه تفاوت معنی‏ داری وجود نداشت. همچنین، نتایج نشان داد که از نظر نمرات عزت‏ نفس، دانشجویان بالاترین وضعیت و پشت ‏کنکوری ها پایین ‏ترین وضعیت را داشتند و در نهایت بجز اضطراب در بقیه اختلالات اندازه ‏گیری شده تفاوت معنی ‏داری بین میانگین نمرات مربوط به راه ‏نیافتگان به دانشگاه با دانش‏ آموزان و دانشجویان وجود نداشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of University Entrance Examination on General Health, Self-Esteem and Psychic Disorders Symptom of Those Who Were not Admitted to the University

نویسنده [English]

  • Abdollah Moatamedi

چکیده [English]

While majority of people (specialists and non-specialists) are sure of negative effects of Iranian University Entrance Exam (Konkour) on its failures, some others are of this opinion that the main problem is not related to Konkour but to the educational system. The present research attempts to investigate the effects of Konkour on psychic conditions of its failures. According to this aim, the general health, self esteem and psychic disorders of those who failed Konkour are compared with those who were admitted to university and the students of last grade in high school. The results show that general health of those who did not admitted to university was significantly less than that of the students of last grade in high school. However, there was no significant difference between the general health of those who were admitted to university and the ones who were not. The results also show that those students who were admitted to university got the highest position with self esteem and those who were not admitted got the lowest position and finally, except anxiety, there were no significant differences between the mean’s scores of those who were not admitted to university and the mean’s scores of university students and high school students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • General health
  • self-esteem
  • Psychic Disorders Symptom and Konkour