کلیدواژه‌ها = پیشرفت تحصیلی
مطالعه طولی ارتباط نمره پایانی دانشجویان با ارزشیابی آنها از تدریس مدرسان در نیمسال‌های بعدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1402

سید احمد مدنی


ادراک محیط ارزیابی کلاس و نقش آن در پیشرفت تحصیلی دانشجویان کشاورزی: نقش واسطه‌ای یادگیری خودراهبر

دوره 23، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 27-44

سمیرا اسفندیاری‌بیات؛ عنایت عباسی؛ حسن صدیقی


رابطه هوش هیجانی، خودپنداره و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی

دوره 16، شماره 2، دی 1389، صفحه 99-113

محمد رضا تمنایی فر؛ فریبرز صدیقی ارفعی؛ فاطمه سلامی محمد آبادی


مقایسه پیشرفت تحصیلی پذیرفته شدگان دوره های کارشناسی ارشد فراگیر با پذیرفته شدگان همان مقطع از طریق آزمون سراسری در دانشگاه پیام نور

دوره 12، شماره 3، مهر 1385، صفحه 57-73

مهران فرج اللّهی؛ ایرج فیروزفر


تعاملات دانشجویان، انگیزش و کنشگری رشته ‎ای

دوره 12، شماره 2، تیر 1385، صفحه 1-21

محمدامین قانعی راد


تأثیر مشاوره در پیشرفت تحصیلی دانشجویان

دوره 10، شماره 1، مهر 1383، صفحه 61-90

عصمت فاضلی