دوره و شماره: دوره 20، شماره 1 - شماره پیاپی 71، خرداد 1393 
رابطه استفاده اعضای هیئت علمی از فناوری اطلاعات با کیفیت تدریس آنان

صفحه 1-18

کلثوم نامی؛ عباس بازرگان؛ ابوالقاسم نادری


بررسی عوامل مؤثر بر میزان تخصیص منابع مالی درون دانشگاهی ایران با استفاده از داده های تابلویی

صفحه 19-39

احمد سعیدی


نقش مهارتهای کلیدی در شکل گیری قابلیت اشتغال دانشجویان

صفحه 41-56

شهلا آقاپور؛ سید حمید موحد محمدی؛ امیر علم بیگی


عوامل مؤثر بر تقلب دانشجویان درآزمونهای دانشگاهی

صفحه 57-77

سعید فعلی؛ سعید صفرپور؛ سلیمان رسولی آذر


شناسایی و تحلیل ابعاد باورهای معرفت شناختی دانشجویان

صفحه 79-100

عباس خدابنده اویلی؛ مهدی سبحانی نژاد؛ محسن فرمهینی فراهانی


بررسی رابطه بین مدل برنامه ریزی درسی مرجح اعضای هیئت علمی با روشها و راهبردهای تدریس و فنون ارزشیابی مورد استفاده آنان

صفحه 101-122

مهدی محمدی؛ رحمت اله مرزوقی؛ جعفر ترک زاده؛ ندا ناظم نژاد


بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و هوش سازمانی کارکنان با مدیریت سرمایه فکری

صفحه 123-148

محمد رضا اردلان؛ اصغر اسکندری؛ مریم گیلانی؛ نفیسه عطایی


ارتباط ویژگیهای شخصیتی، حمایت اجتماعی و رضایت از زندگی با عملکرد تحصیلی دانشجویان

صفحه 149-166

محمدرضا تمنائی فر؛ اعظم منصوری نیک