نویسنده = عبدالرحیم نوه‌ابراهیم
طراحی الگوی پاسخگویی اثربخش دانشگاه آزاد اسلامی با استفاده از رویکرد کیفی نظریه داده بنیاد

دوره 26، شماره 4، دی 1399، صفحه 113-142

داود ملکی؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ بیژن عبدالهی؛ حسن رضا زین آبادی


شناسایی ملاکهای پذیرش دانشجویان دوره دکتری: مطالعه ای کیفی

دوره 21، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 71-97

حاتم فرجی ده‌سرخی؛ حمیدرضا آراسته؛ عبدالرحیم نوه‌ابراهیم؛ بیژن عبدالهی


شناسایی ابعاد و مؤلفه های مدیریت توسعه علوم انسانی؛ ارائه یک مدل مفهومی

دوره 21، شماره 3، آذر 1394، صفحه 151-169

وجیهه کریمی؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ حمیدرضا آراسته؛ محمدرضا بهرنگی


بررسی رابطه بین وضعیت اجتماعی و اقتصادی دانشجویان شبانه با ادراک آنها از سرمایه گذاری در تحصیلات تکمیلی

دوره 18، شماره 2، تیر 1391، صفحه 109-130

عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ مصطفی عزیزی شمامی