نویسنده = معصومه قارون
معرفی الگوی برآورد منابع مالی مورد نیاز برای اهداف کلان بخش علوم، تحقیقات و فناوری از محل منابع عمومی

دوره 19، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 1-19

معصومه قارون


کاربرد هزینه‌یابی مبتنی بر فعالیت در برآورد هزینۀ سرانۀ دانشجویی

دوره 13، شماره 2، مرداد 1386، صفحه 79-107

معصومه قارون


بررسی مقایسه ‎ای تاثیر عوامل اقتصادی اجتماعی خانوار بر تقاضای ورود به آموزش ‎عالی

دوره 12، شماره 2، تیر 1385، صفحه 91-109

معصومه قارون


تأثیر وضعیت اقتصادی – اجتماعی خانوار بر تقاضا برای آموزش ‎عالی

دوره 9، شماره 4، دی 1382، صفحه 43-74

معصومه قارون


برآورد تقاضای اجتماعی آموزش عالی در ایران در دوره 88-1380

دوره 8، شماره 4، دی 1381، صفحه 71-118

معصومه قارون


مروری بر نحوه تأمین منابع مالی آموزش عالی در منطقه آسیا و اقیانوسیه و رهیافتهایی برای ایران

دوره 7، شماره 2، تیر 1380، صفحه 43-64

معصومه قارون