نگاهی به پدیده پایان نامه نویسی در ایران: سیاستگذاری‌ها و زمینه‌های امکان

نویسندگان

1 پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

2 دستیار پژوهشی، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری،

چکیده

پدیده‌ پایان­ نامه ­نویسی برخاسته از شرایط متعدد، رویه‌های همفزا و هم ­آیندی‌هایی از سیاستگذاری‌ها، قانونگذاری‌ها و رویه‌های عمل در نهاد دانشگاهی است. در این مطالعه ابتدا روند رشد دانشگاه‌ها و مؤسسات دانشگاهی در دو دهه اخیر و سپس، دگردیسی در سیاست ارتقای استادان بررسی و درباره سیاست ورود توده‌وار دانشجویان بحث شد. در کنار افزایش تعداد دانشجویان، قواعد دفاع از پایان ­نامه‌ها و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و قوانین جدید ارتقا برای اعضای هیئت علمی عاملی برای اهمیت دادن به جایگاه مقاله در دانشگاه ­های ایران شد .همه این عوامل را باید در کنار توسعه تعداد مجلات علمی پژوهشی دید که درنتیجه آن، سیاست مقاله مستقل به سمت هم ­نویسی مقالات مستخرج از پایان­ نامه‌ها و رساله­ ها تغییر شکل یافته است. در این مقاله نشان خواهیم داد که در طول دو دهه گذشته، مقالات منتشر شده در مجلات اغلب از پایان­ نامه‌ها و رساله‌های دانشجوپی مستخرج شده است. بنابراین، سیاست کسب ارتقا برای استادان، تقویت رزومه از طریق راهنمایی و مشاوره پایان­ نامه ­های بیشتر، امکان دانشجویان برای دفاع از پایان ­نامه و رساله یا ادامه تحصیل از طریق چاپ مقاله مستخرج از پایان­ نامه و رساله‌ها، موجب این تحول شده است که پایان­ نامه رساله‌ و مقالات مستخرج از آن، هم ارزش مالی و حقوقی برای ارتقا و هم ارزش منزلتی داشته باشند. درنتیجه چنین موقعیتی، پایان ­نامه و رساله و محصولات جانبی آنها به­ عنوان کالای ارزشمند برای بازار سیاه بیرون از دانشگاه ممکن شده ‌است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A look at phenomenon of dissertation ghost writing in Iran: Policies and the condition of possibility

نویسندگان [English]

  • Abbas Varij Kazemi 1
  • Zahra Asghri 2

1 Assistant Professor, Research Institute for Cultural and Social Studies, Ministry of Science, Research and Technology, Tehran, Iran

2 Zahra

چکیده [English]

The phenomenon of the theses and dissertation ghost writing is based on a number of conditions, overlapping procedures, conjuncture of policies and all kinds of policies, legislation, and practices in the academic institution. In this study, first, the growth trend of universities and academic institutions in the last two decades and then, the transformation in the policy of promoting professors was examined, and mass student entry policy was discussed. Along with the increase in the number of students, the rules for defending graduate dissertations and the new promotion rules for faculty members became a factor in emphasizing the status of the article in Iranian universities. All of these factors should be seen in addition to the development of a number of scientific research journals. Because of policy of the independent article has been transformed into the co-writing of articles extracted from theses and dissertations. In this article, we will show that over the past two decades, articles published in journals have often been extracted from student dissertations. Thus, the policy of promoting professors, resumes reinforcement through chairing and co-chairing of more dissertations, enabling students to defend their theses and dissertation, or continuing their education by publishing an article extracted from theses and dissertations, has led to this change. Therefore, the articles extracted from the theses and dissertations have found both financial and legal value for promotion and status. Because of such a situation, the theses and dissertation and their related products have become a valuable commodity for the black market outside the university.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ghostwriting
  • Scientific fraud
  • academic writing
  • Promotion
  • Commodification
  • thesis
1. Al Agha, F., Keshavarz, M., & Rahimi, M. (2009). The quantitative growth process of private and public higher education in the Islamic Republic of Iran. Journal of Research in Curriculum, 20, 73-110 (in Persian).
2. Corrupted Hands (2015). A report on plagiarism in academic society in Iran. Farhang-eh Emroz, N0. 3 (in Persian).
3. Ganji, N., (2014). How much do you write a dissertation? A report from seeling and buying theses in Tehran Bazar. Tejarat-e-Farda Weekly, Retrieved from link https://b2n.ir/884838. (in Persian).
4. Ghaedi, M., Safaei-ghadikolaei, A., Rezeghi, N., & Madhoshi, M. (2018). Causes and context of academic corruption and its consequences. Quarterly Journal of Higher Education Management, 24(1), 113-135 (in Persian).
5. Jalalvand, A. (2015). Selling dissertation from hidden crime to job. Jameh-Jam New agency, Retrieved from jjo.ir/AhHcGy (in Persian).
6. Jafarian, R. (2014). what we can do with dissertations problem? Release Date December 2014, Retrieved from https://b2n.ir/919135) .in Persian)
7. Ojaghi, R., Keyvanara Cheshmeh, M., & Sohrabi, A. (2012). Pathology analysis of plagiarism: A qualitative research, Iranian Journal of Medical Education, 11(9), 1063 - 1073 (in Persian).
8. Kazemian, A. (2017). Academic misconduct in carrying out an academic project: A study among the sixth-year students of Mashhad Dental School. The Journal of Mashhad Dental School, 41, 372-295. (in Persian).
9. Shahghasemi, E., & Akhavan, M. (2015). Confessions of academic Ghost Authors: The Iranian experience. SAGE Open January, 1-7 (in Persian).
10. Varij Kazemi, A., & Dehqhan Dehnavi, A. (2017). The new academic proletariat in Iran. Critique, 45(1-2), 141-158 (in Persian).
11. Varij Kazemi, A. (2018). University; From Ladder to canopy. Tehran: Cultural and Social Studies Institute publication. Tehran, Iran (in Persian).
12. Zare, R. (2016). Dissertations; a doping problem. Young Journalist Club, Retrieved from newshub.ir/news/56578877. (in Persian).
13. Zariei, F. (2014). The high costs of a major scientific fraud, the story of elite ghost writer, Mehr New Agency, Retrieved from mehrnews.com/news/2350568. (in Persian)
14. Aghajanzadeh, H., & Rezaee, M. (2015). Conjuncture analysis, a step beyond the dualism of theory / methodology in cultural studies. Historical Sociology, 3.
15. Fazeli, M., & Zahedi, M. M. (2016) The challenges of theses writing in Iran; Why theses buy and sell in Iran? Zavieh TV Program. Retrieved from https://b2n.ir/981401. (in Persian).