ایجاد و گسترش علوم و فناوری نانو در ایران

نویسنده

چکیده

علوم و فناوری مقیاس نانو، زیست شناسی و ژنتیک ملکولی و علوم رایانه و فناوری اطلاعات مؤلفه های انقلاب علمی – صنعتی سوم را تشکیل می دهند. وحدت این سه حوزه، که در مقیاس نانو تحقق می پذیرد، قرن بیست و یکم را با رنسانس دیگری در علم و فناوری همراه خواهد ساخت که نقش محوری در این رنسانس و همگرایی را علوم و فناوری مقیاس نانو ایفا خواهد نمود. مطالعه اوضاع جهانی نشان می دهد که این دو حوزه در رده نخست اولویتهای ملی در بیشتر کشورهای رشد یافته صنعتی و در بسیاری از کشورهای در حال رشد همتراز ایران قرار گرفته اند. به منظور همراهی با این کاروان جهانی و شرکت فعال در انقلاب سوم، لازم است از هم اکنون زیر ساختهای لازم برای ایجاد و توسعه علوم و فناوری نانو در کشور تدارک دیده شود.

کلیدواژه‌ها