نویسنده

دانشیار دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

رشته های علوم انسانی در دانشگاههای دولتی در سراسر کشور گسترده است. از بالغ بر 000/500 شرکت‌کننده در گروه علوم انسانی فقط 000/12 نفر؛ یعنی 4/2 درصد در دوره های روزانه رشته های مختلف علوم‌انسانی؛ یعنی کمتر از گروههای ریاضی و تجربی پذیرفته میشوند. این عده که از بهترین دانش‌آموزان گروه علوم‌انسانی هستند، پس از ورود به دانشگاه و چهار سال تحصیل، برخی به تحصیلات تکمیلی راه می‌یابند و عده‌ای پس از گذراندن دوره نظام وظیفه، برخی زودتر و بعضی دیرتر، وارد بازار کار می شوند.حال این سؤالها مطرح است که وضعیت اشتغال این افراد چگونه است؟ آنها چه مدتی باید در پی پیدا کردن کار باشند؟ آیا شاغلان به کار خود علاقه‌مندند؟ رابطه کار شاغلان با رشته تحصیل و آنچه در دانشگاه آموخته‌اند چگونه است؟ وضعیت آن دسته که موفق به ادامه تحصیل در دوره تحصیلات تکمیلی می‌شوند، چگونه است؟ با اجرای یک طرح پژوهشی با انتخاب نمونه‌ای مناسب از پذیرفته‌شدگان آزمون سراسری گروه علوم انسانی با همکاری دانشگاهها و پیگیری دانشجویان آنها طی ده سال به پاسخ سؤالهای یادشده دست یافته ایم. با استفاده از روشهای آماری روشن شده است که 76 تا 79 درصد فارغ التحصیلان علوم‌انسانی به کار مشغول شده‌اند و آنها حداکثر تا یک سال به دنبال کار بوده اند؛ این درصدها در رشته های مختلف متفاوت است. 71 تا 69 درصد شاغلان، کار خود را با رشته تحصیلی در ارتباط می دانند؛ بر اساس آزمون آماری، بین 68 تا 75 درصد از شاغلان از کار خود راضی هستند. این میزان مستقل از جنسیت است و وضعیت آن دسته که دوره کارشناسی‌ارشد را گذرانده‌اند، بهتر است. در پایان مشخص شد که وضعیت فارغ‌التحصیلان دانشگاههای دولتی از نظر اشتغال، علاقه به کار، ارتباط کار و رشته خوب است. البته، این وضعیت در رشته‌های مختلف متفاوت است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Survey of Employment of State Universities ' Graduates in Humanities

نویسنده [English]

  • Mohammad Hossein Pourkazemi

Department of Economics, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: The humanities majors are widespread in state universities across the country. Among the 500,000 participants of university entrance exam in the humanities, only 12,000, i.e. 2.4 percent of them are accepted in state universities. This figure is much less than the number of the students accepted in Math and Science groups and these students are highly talented. Some of these students continue to study in post graduate courses while some others start working in their field of study immediately or after sometime.
Materials and Methods: Now these questions can be introduced:
What is the employment status of the humanities graduates? How long should they search for a job? Are they satisfied with their job? Is their career related to the major they had graduated in? How is the situation for the postgraduate students? This study was a tracer study(survey), using descriptive as well as inferential statistical methods. By accomplishing a research project with the cooperation of many universities, taking samples, and following up the employment of their former students, the answers to the above questions were obtained.
Results: It was observed that 76 to 79 percent of the humanities graduates are employed and among this number, 69 to 71 percent of them believe that their career is related to their field of study. Moreover, 68 to 75 percent of them are satisfied with their job. It was also observed that working conditions and employment status are better for the post-graduated ones. These results are different for different majors.
Conclusion: In conclusion, public university graduates in humanities have better conditions considering employment status, being interested in their career, and working in the field of their study. However, this situation is not the same for all majors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • State University
  • The Humanities
  • Graduates in The Humanities
  • employment
  • Job Satisfaction