روشی پیشنهادی در مدیریت بازاریابی پارکهای علم و فناوری

نویسندگان

چکیده

پارکهای علم و فناوری  تسریع کننده روند رشد و توسعه اقتصادی دانش­محور منطقه­ای هستند. این سازمانها برای نیل به اهداف خود در جذب سرمایه­گذاری و توسعه شرکتهای دانش­بنیان در محل پارک و نیز تشویق و ترغیب نوآوری در منطقه میزبان تلاش می­کنند. با توجه به هزینه­های سنگین تأسیس و راه­اندازی این سازمانها، ناتوانی در جذب و حفظ شرکتهای دانش­بنیان ایجاد پارکهای علمی را با عدم توجیه اقتصادی روبه رو خواهد کرد. این امر توجه مدیران پارکها به برنامه­ریزی راهبردی بازاریابی را ضروری می­سازد. حتی اگر پارکهای علمی هنگام تأسیس دارای مزیت مکانی و جذابیت لازم نیز باشند، در صورت نبودن مدیریت مؤثر بازاریابی پایداری خود را برای بقا در رقابت مکانی از دست خواهند ­داد. از طرفی، به دلیل ویژگیهای محصول مکان پارکهای علمی، صرف استفاده از تئوریها و تجارب بازاریابی شرکتها­ی خصوصی و مؤسسات غیر­انتفاعی در بازاریابی پارکها اثربخشی لازم را نخواهد داشت. در این پژوهش تلاش شده است تا با استفاده از تجارب مدیریت بازاریابی مکان و نیز بررسی ادراکات طراحان و صاحبنظران پارکهای علمی ایران، الگویی از فرایند مدیریت بازاریابی مکان پارکهای علمی ارائه شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Model for Marketing Management of Science and Technology Parks

نویسندگان [English]

  • Naser Bamdad
  • Gholam Ali Farjadi
  • Parisa Riahi

چکیده [English]

The mission of the Science and Technology Parks (S&TP) is to accelerate the growth of knowledge-based regional economy. These institutions encourage investment of the knowledge-based activities and support innovation in the host regions. Given the high cost of establishment and inability to attract and maintain knowledge-based companies, S&TP are not expected to have enough economic justification. Hence, leaders and managers of the parks should pay due attention to strategic marketing planning. Even if the parks have enough location merits, in the absence of effective marketing management, parks loss their sustainability in terms of location competition. On the other hand, because of specific characteristics of parks output, absolute use of theories and experiences of marketing gained by private companies and not-for-profit organizations do not have the required effectiveness. In this research, we have tried to provide a place marketing management model for S&TP. In order to do this, we have benefited from theories and experiences of place marketing management on one hand and S&TP designers, expertise and managers opinion on the other.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Science and technology parks
  • Place Marketing
  • Local Economic Development
  • Knowledge-based Economic Development