تحلیل کارایی اقتصادی بنگاههای دانش با استفاده از مرز تصادفی هزینه کوششهای تحقیقاتی

نویسنده

چکیده

با توجه به اینکه ستانده­های بنگاههای دانش متنوع، نوآورانه، منحصر به فرد، ناهمسان، ناهمگن و سیال­اند و به طور کامل و دقیق قابل اندازه­گیری نیستند، با روشهای مبتنی بر ستانده نمی­توان کارایی آنها را به درستی و بدون خطا اندازه­گیری و تحلیل کرد. بنابراین، هدف مقاله حاضر ارائه روشی جدید برای اندازه­گیری و تحلیل کارایی اقتصادی بنگاههای دانش است. این روش «مرز تصادفی هزینه کوششهای تحقیقاتی» نامیده شده است. استفاده تجربی از این روش برای بنگاههای دانش کشور ایران نشان می­دهد که با احتمال زیاد می­توان وجود ناکارایی اقتصادی در بنگاههای دانش را تأیید کرد؛ همچنین،  بررسی نتایج تخمین نشان می­دهد که  بعضی از ویژگیهای انتخابی بنگاههای دانش از جمله نوع مالکیت، اندازه و همکاری تحقیقاتی با مراکز غیردانشگاهی در وقوع ناکارایی اقتصادی آنها نقش دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Economic Efficiency of Knowledge Firms Using Stochastic Frontier Model

نویسنده [English]

  • Yagoub Entezari

چکیده [English]

As the outputs of knowledge firms are diverse, innovative, unique, incomparable, heterogeneous, and intangible and they have the spillover effects the efficiency of these firms cannot be estimated precisely by output-based methods. This article proposes an activity-based method for evaluation and analysis of the economic efficiency of knowledge firms. The empirical use of this method for efficiency analysis of Iranian knowledge firms indicates that with high probability the economic inefficiency in knowledge firms is confirmed. The statistical estimations show that some of optional characteristics of the knowledge firms such as ownership type, size, and research cooperation with industry and government affect their economic inefficiency.   

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Firm
  • Economic Efficiency
  • Stochastic Frontier Analysis