شایستگیهای لازم برای ریاست دانشگاه و میزان اهمیت نسبی آنها از نظر صاحبنظران آموزش‌عالی ایران

نویسنده

چکیده

ریاست دانشگاه نیازمند برخورداری از شایستگیهای حرفه ای است. در این مطالعه مبتنی بر ادبیات آموزش عالی و مدیریت مجموعه ای از این شایستگیها مشتمل بر مهارتها و نقش های موردنیاز این حرفه مورد شناسایی قرار گرفته است. و 14 نفر صاحب نظر در حوزه آموزش عالی با ویژگیهای علمی و ا جرایی مهمترین شایستگیها را (18 مورد از بین 63 مورد) با استفاده از روش رتبه دهی فازی و تجمیع، تعیین نموده اند. در نهایت شایستگیهای شناسایی شده در دو دسته اصلی به ترتیب رهبری علمی و مدیریت اجرایی دسته بندی شده اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Nessecery Competencies for University Presidents and their Relative Importance from Iranian Higher Education Experts Points of View

نویسنده [English]

  • Nasrin Noorshahi

چکیده [English]

University presidency requires professional competencies. A collection of competencies has been recognized from the related litreture in higher education and management which covers both skills and roles. A group of 14 experts among academic and executives have identified the most important competencies (18 out – of 63) using fuzzy rating and aggregation Method. Finally these factors were classified into two main categories namely academic leadership and executive management

کلیدواژه‌ها [English]

  • Skills
  • competencies
  • University President
  • and Selection Academic Leadership