نویسنده

عضو هیئت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

چکیده

در این پژوهش بـه ویژگی‎های کارآفرینی در بین دانش آموختگان دانشگاهها و مؤسسات آموزش‎عالی به ویژه رشته‎های علوم انسانی پرداخته شده است. با توجه به اینکه کارآفرینی در کشور ایران پدیده جدیدی تلقی می‎شود و هنوز در سطح ملی به آن پرداخته نشده است، آموزش و تربیت کارآفرینان از مسائل محوری توجه به عرصه‎های کارآفرینی است، از این رو بررسی میزان توانایی و قابلیتهای دانش‎آموختگان در ایجاد مشاغل جدید و توسعه کارآفرینی امری ضروری به نظر می‎رسد.
در این تحقیق با استفاده از ابزار پرسشنامه و انتخاب حجم نمونه از جامعه آماری مطبوعات کشور به بررسی تجربی میزان کارآفرینی دانش آموختگان رشته های علوم انسانی پرداخته شده است.
در پژوهش حاضر نشان داده شده است کـــه بین کارآفرینی و دوره های آموزشی، مهارت فردی، انگیزه فردی، ریسک پذیری، نیاز به توفیق و خلاقیت رابطه معنی داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Entrepreneurship Development Among Graduates

نویسنده [English]

  • Jafar Hezar Jaribi

Faculty member of Ministry of Science, Research and Technology

چکیده [English]

This research has examined entrepreneurship characteristics among university graduates, particulary in the humanities. A question are was used to gather information from a selected sample of Iranian press with the purpose of evaluating practical entrepreneurial states of graduates in humanities. The results indicate correlations between training, personal skills, personal motivation, risk taking, needs for success, creativity and entrepreneurship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship
  • graduates
  • periodicals
  • Personal skills
  • Risk Taking and Creativity