یادگیری الکترونیکی در ایران، مسائل و راهکارها «با تأکید بر آموزش عالی»

نویسندگان

چکیده

زندگی بشر از ابتدای تاریخ تاکنون برای رسیدن به کمال و پیشرفت پر از نشیب و فرازهای گوناگون بوده است. آنچه در سالهای اخیر مشاهده می شود، حاکی از رشد صعودی و حیرت انگیز نرخ تحولات به مدد فناوری اطلاعات و افزایش روزافزون دانش و آگاهی آدمی است.
بدیهی است که روشهای قدیمی تولید و توزیع دانش که براساس ارتباطات چهره به چهره طراحی شده‎اند، به تدریج کارایی خود را از دست می‌دهند و لزوم استفاده از ابزارهای نوین احساس می‌شود. به منظور پاسخگویی به این نیاز، یادگیری الکترونیکی که صورت تکامل یافته‎ای از روشهای قدیمی آموزش و یادگیری با استفاده از فناوری اطلاعات است، از اوایل دهه مطرح و به سرعت به‎عنوان روش برتر یادگیری در عصر دانش و آگاهی معرفی شد.
در این مقاله ابتدا مفهوم یادگیری الکترونیکی و یادگیری مبتنی بر وب مورد بررسی قرار می‎گیرد و سپس به مسائل و موانع فرا روی پیاده‎سازی آن اشاره می‎شود. همچنین، با تشریح پژوهشهای میدانی انجام گرفته و تحلیل نتایج به دست آمده، مهم‎ترین مسائل و موانع شناسایی شده در راه پیاده سازی یادگیری الکترونیکی در سطح آموزش‎عالی ایران معرفی می‎شود. در پایان مقاله ضمن تحلیل محتوایی مطالعات میدانی این تحقیق‏، راهکارهایی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Electronic Learning in Iran Problems & Solutions “With Emphasis on Higher Education”

نویسندگان [English]

  • Kamran Feizi
  • Mohammal Rahmani

چکیده [English]

Human life, since the beginning of the history until now, has been full of rising and falling trends in the way of advancement and excellence. In recent years, astonishing changes are observed by the force of information technology and an increase of knowledge and awareness of human beings.
It is obvious that primitive methods of producing and distributing knowledge–designed based on face-to-face communications of past times–have lost their efficiency. Evidently it is required to use contemporary instruments to apply human innovations and transfering of knowledge.
In order to achieve this objective, electronic learning, an advanced version of primitive methods of teaching and learning is emerging.
E-learning which is based on "IT", developed on the web by early 1990s, and is known as a successful method of learning at the age of knowledge.
In this article, after a discussion about historic backgrounds, authors explore the notion of electronic learning and its alternatives computer based & web based learning. Then, problems and obstacles confronting e-learning are identified. Finally, through content analysis of information obtained through interviews, appropriate solutions were recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Technology
  • Knowledge Age
  • Electronic Learning
  • Web Based Learning
  • Problems and Obstacles