اشتغال و آموزش عالی : راهبردهای پیوند آموزش عالی با نیازهای بازار کار

نویسنده

چکیده

تحولات اقتصادی – اجتماعی متعددی که در جوامع بشری به دلیل وقوع تغییرات سریع تکنولوژی و علمی درحال شکل‎گیری است، تجدید نظر و بازنگری اهداف آموزش عالی، محتوای برنامه‎های درسی و شیوه‎های آموزشی را ضروری ساخته است. بررسی مختصری از اصلاحات آموزشی در اکثر کشورهای جهان روشنگر این نکته است که یکی از جنبه‎های مهم این اصلاحات تلاش برای ایجاد پلی بین نظام آموزشی و نظام اقتصادی آن جوامع است. حجم سرمایه‎گذاری‎های انجام شده در امر تعلیم و تربیت و گسترش تحقیقات و مطالعاتی که در راستای بهبود کیفیت آموزش و پرورش به طور عام و آموزش عالی به طور خاص انجام می‎گیرد،‌ مبین نقش کلیدی این نهاد مهم اجتماعی در هدایت جریان توسعه همه جانبه جوامع در نیل به اهداف آن است. همچنین، در کوشش برای کاهش نرخ بیکاری در میان تحصیل‎کردگان تحکیم ارتباط نظام آموزش عالی با شرایط و نیازهای اقتصادی بازار کار را بسیار اساسی می‎نماید. در این مقاله سعی می‎شود که علاوه بر تحلیل مبانی نظری در خصوص ارتباط آموزش عالی با بازارکار، راهبردهای مناسبی برای استحکام و تداوم پیوند این دو بخش مهم اجتماعی و اقتصادی ارائه شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Employment and Higher Education: the Strategies for Coupling Higher Education to the Needs of Labor Market

نویسنده [English]

  • Nematollah Azizi

چکیده [English]

As a result of rapid technological and scientific transformations, societies are experiencing several socio-economic changes which have necessitated major reforms in goals, content and instructional methods of higher education. A brief review on educational reforms in most of countries suggests that connecting educational systems to the economic needs is one of the important aspects of these reforms. The countries' special investment on the quality improvement of education and research reveals that education plays a key role in the process of comprehensive development of all societies. In addition, strengthening the relationship between higher education and the economic requirements of labor market is critical in reducing the rate of unemployment among university graduates. In addition to analysis of relevant theoretical concepts, this article aims to introduce appropriate strategies for fostering and continuing the relationship between these two important socio- economic sectors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reform in Higher Education
  • Labor Market Transformation
  • Information and Communication Technologies and Skill Gap