ضرورت تشکیل پایگاه اطلاعاتی در برنامه ریزی آموزش عالی

10.22034/irphe.1993.711380

چکیده

پایگاه اطلاعاتی در امر برنامه ­ریزی آموزش عالی، به عنوان یکی از کارسازترین مؤلفه­ های ابزار برنامه ­ریزی در جهت یاری رساندن به سیاستگذاران و برنامه ­ریزان در سطوح مختلف کشور از اهمیت خاصی برخوردار است. بهبود کیفیت پایگاه اطلاعاتی باید همواره وجهه همت مسؤولان برنامه ­ریزی آموزشی و پژوهشی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی قرار گیرد. در این مقاله نویسنده نخست به تشریح اجزاء پایگاه اطلاعاتی و ضرورت و جایگاه سازمانی پایگاه پرداخته و پس از آن مدیریت و اطلاع لازم جهت برنامه ­ریزی و روش گردآوری و چگونگی تأمین هزینه­ ها و تجهیزات موردنیاز را مورد بحث قرار داده است.
این مقاله را آقای دکتر عبدالرحیم نوه ­ابراهیم مدیر کل مرکز آمار و برنامه ­ریزی آموزش عالی تهیه و در اختیار فصلنامه قرار داده ­اند. که بدین وسیله از ایشان تشکر می ­گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Data Base Management(D.B.M.): Implementation in Planning Higher Education

چکیده [English]

D.B.M. has become an essential tool for the policy makers and planners in all sectors. Higher education institutions are major- sectors, whose cooperations with other are vital in terms of manpower planning. Knowledge of DBM is necesssary for Higher Education Administrators. The conceptual framework of DBM, its place at the university level; the administration of DBM, data collection methods, quality and quantity of data, costs and equipments required for planning in Higher Education are discussed in this article.

This article has been prepared by Dr. A. Navehebrahim, an assistant professor, a member of editorial board, and the Director of the Centre for Statistics and Educational Planning at the Institute for Research and Planning in Higher Education, whom we hereby thank. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Database
  • higher education planning