نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه فردوسی مشهد

10.22034/irphe.2015.707040

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی تطبیقی فرایند جامعه پذیری دانشجویان دکترا توسط برنامه درسی پنهان در آموزش عالی ایران و آمریکا و توسط روش پدیدارشناسی انجام شده است. برای تحقق این هدف با روش نمونه گیری گلوله برفی تجارب زیسته 36 نفر از دانشجویان دکتری در دانشکده های علوم تربیتی واقع در دانشگاه فردوسی مشهد و نیز دانشگاه ایالتی آریزونا مورد بررسی و کاوش قرار گرفت. برای گرد آوری داده ها از مصاحبه ساختارنایافته استفاده شد. باتوجه به اینکه تمایز میان اشکال سخت و نرم در مورد برنامه درسی پنهان که توسط اپل و کینگ (1977) مطرح شده، هیوریستیک مفیدی را برای تجزیه و تحلیل برنامه درسی پنهان در دوره های تحصیلات تکمیلی فراهم می نمود؛ برای تحلیل داده های به دست آمده این چهارچوب مورد توجه قرار گرفت. نتایج به دست آمده بیانگر آن بود که برنامه های درسی پنهان در دانشگاه های مورد مطالعه دانشجویان دکترا را به روش تقریبا مشابهی جامعه پذیر نموده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A comparative study of socialization by hidden curricula in higher education: a case study of Ferdowsi University of Mashahd and Arizona State University

نویسنده [English]

  • Ensi Keramati

Ferdowsi University of Mashhad

چکیده [English]

Abstract:
This study is compared the process of socialization of doctoral students by hidden curricula in Iran and US higher education via ethnographic method. To achieve this goal, via snowball sampling, the experience of thirty-six doctoral students in education departments of Ferdowsi University of Mashhad and Arizona State University was explored. Data was gathered via unstructured interviews. For analyzing the gathered data Apple and Kings (1977) framework was used because the distinction between weak and strong forms of hidden curricula that presented by them provides a useful heuristic for analyzing the hidden curricula in graduate programs. The results revealed that the hidden curricula socialized students almost in a similar way.

کلیدواژه‌ها [English]

  • hidden curriculum
  • comparative education
  • higher education