بررسی تاثیرگذاری کیفیت تحصیلات دانشگاهی بر رشد اقتصادی مطالعه موردی: کشورهای منتخب منا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه ارومیه

10.22034/irphe.2017.706966

چکیده

پژوهش حاضر، تاثیر کیفیت تحصیلات دانشگاهی بر رشد اقتصادی را با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم­یافته برای کشورهای منتخب منا طی سالهای 2004 تا 2012 بررسی می­شود. بدین منظور، از تعداد مقالات ارجاع داده­شده به عنوان شاخص سنجش کیفیت تحصیلات دانشگاهی به همراه متغیرهای رشد بهره­وری کل عوامل تولید (GTFP) و میزان صادرات کالا و خدمات استفاده شده­است. نتایج برآورد نشان­دهنده تاثیر مثبت و معنادار کیفیت تحصیلات دانشگاهی بر تولید ناخالص داخلی (GDP) می­باشد که بیانگر سهم آموزش دانشگاهی در رشد اقتصادی کشورهای منتخب می­باشد. همچنین، تاثیر مثبت و معنادار GTFP بر GDP حاکی از آن است که TFP درکنار نوآوری­های مراکز علمی و فناوری و استفاده از تکنولوژی­های مدرن می­تواند یک موتور تحریک­کننده رشد و توسعه بحساب آید. علاوه بر این، میزان تاثیرپذیری مثبت و معنادار اقتصاد از صادرات، یافته­ دیگر این مطالعه می­باشد. با توجه به نتایج کلی مدل برآوردی، سرمایه­گذاری در ارتقاء کیفیت تحصیلات دانشگاهی و آموزش نیروی کار جوان برای تداوم رشد اقتصادی حیاتی بوده و افزایش بهره­وری کل و استراتژی توسعه مبتنی بر تشویق صادرات، باید در سیاست­گذاری­های کلان اقتصادی گنجانده شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Education Quality on Economic Growth

نویسندگان [English]

  • Hassan Heidari
  • Hadi Rezaii

Urmia university

چکیده [English]

The present study investigates the effect of the quality of the academic education on the economic growth using generalized method of moments over 2004-2012 for MENA countries. To this end, the number of cited documents are used as a proxy of evaluating academic education quality along with variables such as growth of total factor productivity (GTFP) and export of goods and services. The results of estimation indicate positive and significant effect of the quality of the academic education on the economic growth which highlights the role of the academic education in the economic growth in MENA countries. Moreover, positive and significant effect of GTFP on the gross domestic product (GDP) illustrates that TFP along with innovation of scientific and technological centers and the usage of the modern technology can be a stimulator for growth and development. In addition, positive and significant affectability of economy from export is the other upshot of this study. With respect to overall results of estimation, investment in the enhancement of the quality of the academic education and training young workforce is vital for the permanent economic growth. Additionally, total productivity growth and the strategy of the export encouragement expansion are required to be constituted in the macroeconomic policy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • education quality
  • economic growth
  • productivity of factors
  • GMM model