ادراک اعضای هیئت علمی از «حرفه‌ای بودن» در نظام آموزش عالی ایران: یک مطالعه پدیدارشناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

10.22034/irphe.2017.706965

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، بررسی برداشت و نوع نگاه اعضای هیئت علمی به حرفه­ای بودن در نظام آموزش عالی ایران بود. این پژوهش به روش پدیدارشناسی انجام شد. مشارکت کنندگان از میان اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد ­با روش نمونه­گیری نظری و با استفاده از روش گلوله برفی انتخاب شد و تا پایان اشباع اطلاعات، ادامه یافت. در پایان تعداد مشارکت­کنندگان به 17 نفر رسید. جمع­آوری اطلاعات از طریق مصاحبه نیمه ساخت یافته و با استفاده از ضبط صوت انجام شد. برای تحلیل مضمون­ها و مفاهیم از تحلیل خُرد ترکیبی استفاده شد، که «ترکیبی از کدگذاری باز و کدگذاری محوری» است. یافته­ها، به­شکل نوآورانه­ای، ادراک اعضای هیئت علمی از حرفه­ای بودن را نشان داد. از این منظر، یک عضو هیئت علمی دارای 6 تعهد «آموزشی، پژوهشی، ارتباطی، اخلاق حرفه­ای، شخصیتی، سازمانی» و 14 وظیفه است. در تعهد آموزشی، وظیفه­هایی نظیر «شایستگی­های ویژه»، «قابلیت­های فناورانه»، «قاعده­مند ساختن آموزش»؛ در تعهد پژوهشی، «ارتقای اعتماد به نفس حرفه­ای در تولید علم ناب»؛ در تعهد ارتباطی، «در معرض بودن» و «توسعه چند وجهی ارتباطات»؛ در تعهد اخلاقی، «تابعیت از ارزش­های دانشگاهی به­منزله توصیف­کننده­های سلامت رفتار»؛ در تعهد شخصیتی، «فراگیری نیازهای غالب»؛ و در تعهد سازمانی، «فهم سازمانی»، مهم­ترین نشانه­های «حرفه­ای بودن» عضو هیئت علمی بودند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The perception of faculty members on being professional in Iran higher education system: A phenomenological study

چکیده [English]

The research aimed to investigate perceptions and approach to professional faculty in higher education in Iran. As a  phenomenological type of research it  was selected 17 faculty of Ferdowsi University of Mashhad by following  a theoretical sampling. After deriving main themes and concepts from the written-facet interviews, researchers did analysis them by a mixed micro analyses. It was a combination of open and axial coding. From this perspective, a faculty member has six commitment to "education, research, communication, professional ethics, personality, organizational" and 14 duty. In educational commitment, duty, such as "special merit", "technological capabilities", "regulation of the training" research commitment, "promoting professional confidence in the production of pure science ', in relationship commitment," exposure "and" development of multifaceted relations, The moral obligation, "citizenship of academic value as describing the behavior of health"; Personal commitment, "the dominant learning needs", and organizational commitment, "institutional understanding", The symptoms of "professionalism" faculty members.

کلیدواژه‌ها [English]

  • University
  • indicators of professionalism
  • faculty member