نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشگاه تربیت مدرس

10.22034/irphe.2016.706962

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی وظایف شغلی کارشناسان فناوری اطلاعات؛ تعیین مؤلفه­های شایستگی آنها برای انجام شایسته وظایف؛ تعیین وظایف برنامه­های آموزشی کارشناسیIT در راستای پرورش مؤلفه­های شایستگی و همچنین ارزیابی کارائی برنامه­های کارشناسی IT در ایران است. روش­ تحقیق حاضر، کیفی از نوع مطالعه موردی بوده و ابزارهای تحقیق شامل بررسی اسنادی و مصاحبه­نیمه­ساختارمند است. یافته­ها نشان داد وظایف کارشناسان IT در کل در 32 «رشته شغلی» جای می­گیرند. یافته­های دیگر پژوهش نشان داد مؤلفه­های شایستگی یک کارشناس IT در ایران شامل هیجده مورد است که برخی از آنها شامل: دانش تخصصی، دانش حل مسأله، تحلیل مسأله، طراحی راه­حل­ها، استفاده از ابزارهای مدرن، انجام کار فردی-تیمی، برقراری ارتباط، حرفه­ایی­گری، اخلاقیات، یادگیری مادام­العمر، آگاهی نسبت به فرهنگ، مسئولیت­پذیری، قضاوت و استقلال کاری است. همچنین یافته­ها نشان داد که شایستگی از طریق دو مرحله یعنی «برنامه آموزشی اعتبارسنجی شده» و «توسعه تکوینی» پرورش می­یابد و از طریق «آزمون شایستگی» سنجیده می­شود و از طریق «توسعه مداوم حرفه­ای» حفظ و تدوام می­یابد. این فرایند به «چرخه شایستگی مهندسی» شهرت دارد که نبود یا ناکارآمدی هر یک از مراحل بر مراحل دیگر چرخه تأثیر نامطلوب دارد. در خصوص استانداردسازی و ارتقاء کیفیت برنامه­های آموزشی فنی- مهندسی، نهادهای مرجع بین­المللی همچون «IEA»، «ENAEE» و پروژه «CDIO» اقدام به محک­زنی و تعیین معیارها و استانداردهای آموزشی بین­المللی نموده­اند که تمامی برنامه­های آموزشی کارشناسی IT در ایران نیز باید مطابق آنها تدوین و اجراء شوند. یافته­ها نشان داد برنامه­­های کارشناسی IT ایران مطابق با استانداردها و معیارهای آموزشی بین­المللی تدوین و اجرا نمی­شوند و باید اصلاح شوند. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The study of tasks, competency and educational program effectiveness: Case study of IT undergraduate

نویسندگان [English]

  • farhad ebrahimabadi 1
  • mahbobeh Arefi 1
  • Korosh fathi vajargah 1
  • jafar towfighi 2

1 Beheshti University

2 Tarbiat Modars University

چکیده [English]

This study aimed to investigate tasks of Information Technology specialists; determining their competency for performing tasks; determining tasks of this IT educational programme in order to foster competency, and evaluating undergraduate programme efficiency of IT in Iran. Research methodology is qualitative as a case study and research tools include semi-structured interviews and documentary studies. The results showed that IT specialists’ tasks take place in thirty two occupations. Other findings revealed that IT specialists competency in Iran included Nineteen elements, some of which are: academic education, knowledge for solving computing problems, problem analysis, design and development of solutions, modern tool usage, individual and teamwork skills, communication, professionalism, ethics, and lifelong learning.  Results also showed competency should be fostered through two stages, namely an “accredited educational program” and “formative development”. Also individual competence should be measured through a “competency test” and be maintained and continuity through “continuing professional development”. This process is known as the “engineering competency lifecycle” without which or inefficiency of a stage will have undesirable effects on other stages. International reference bodies such as «IEA», «ENAEE» and the «CDIO» project are benchmarking and determining IT graduates and IT educational programs’ attributes through developing international standards and criteria that all IT undergraduate programs in Iran should be developed in accordance with. Findings showed IT undergraduate programs in Iran do not meet international criteria and should be modified.

کلیدواژه‌ها [English]

  • accreditation
  • programme
  • competency
  • IT
  • tasks