تحلیل محتوای سرمایه انسانی: الگوی عمومی و کاربرد برای دانش آموختگان رشته ادبیات فارسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

2 پژوهشگاه علوم انشانی و مطالعات فرهنگی

10.22034/irphe.2020.706955

چکیده

اقتصاددانان سرمایه انسانی را بصورت جعبه سیاه(بدون توجه به محتوای آن) در الگوهای خود استفاده می کنند. این کار  اثربخشی لازم را برای سیاست­گذاری توسعه یادگیری عالی و اشتغال دانش آموختگان آموزش عالی ندارد. بنابراین، هدف مقاله حاضر بازگشایی این جعبه سیاه و تحلیل نظری و تجربی محتوای آن است. برای این منظور، ابتدا سرمایه انسانی بازتعریف می‌شود و بر اساس این تعریف، محتوای آن شناسایی و روابط مؤلفه­های آن بصورت نظری تحلیل می‌شود. سپس، چارچوب مفهومی حاصل از این فرآیند، برای تحلیل تجربی محتوای سرمایه انسانی دانش آموختگان رشته ادبیات فارسی استفاده می شود. داده‌های مورد نیاز برای این منظور از یک نمونه 100نفری دانش آموختگان رشته یاد شده جمع آوری شده است. برای تحلیل داده­ها نیز از تکنیک «مدل سازی معادلات ساختاری جزئی» استفاده شده‌است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که سرمایه انسانی تشکیل شده در وجود دانش آموختگان رشته زبان و ادبیات فارسی، ساختار منسجم و درستی ندارد. بطوریکه تنها بهبود مهارت­های یادگیری و افزایش موجودی دانش تخصصی، مهارت­های عملیاتی دانش آموختگان این رشته را تحت تأثیر قرار می‌دهند؛ سایر فرآیندها و قابلیت­های  شناختی و فراشناختی کمک شایسته‌ای به یکدیگر و بهبود قابلیت­های عملیاتی دانش آموختگان نمی­کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Human Capital Content Analysis: General Pattern and Application for Graduates of Persian Literature

نویسندگان [English]

  • yaghoyb Entezari 1
  • Yousef Mohammedineh 2

1 irphe

2 Institute for Humanities and Cultural Studies

چکیده [English]

Economists use human capital as a black box (no matter what its content) in their models. This is hampering the effectiveness of higher education policy-making and the employment of higher education graduates. Therefore, the purpose of this article is to reopen this black box and the theoretical and empirical analysis of its content. For this purpose, human capital is redefined first and based on this definition, its content is identified and its component relationships are analyzed theoretically. Then, the conceptual framework derived from this process is used to empirically analyze the content of human capital of Persian literature graduates. The data required for this purpose were collected from a sample of 100 graduates. The technique of “partial structural equation modeling” was also used for data analysis. The research findings show that the human capital formed in the presence of graduates of Persian language and literature has no coherent structure. Whereas only improving learning skills and increasing the availability of specialized knowledge will affect the operational skills of graduates in this field; other cognitive and metacognitive processes and capabilities do not help each other adequately and improve graduates' operational capabilities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • human capital
  • capability
  • competence
  • metacognitive skills
  • knowledge
  • insight
  • attitude
  • tendency