تدوین چرخه عمر دانشگاه- رویکرد فازی (مورد مطالعه: دانشگاه تربیت مدرس)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشگاه تهران

10.22034/irphe.2011.706864

چکیده

رقابت شدید دانشگاه ها و تلاش آنها در جهت ارائه خدمات با بالاترین کیفیت در راستای دستیابی به جایگاه و اعتبار بین المللی بالاتر، باعث شده است نیاز این مؤسسات به رویکردی جامع که بتواند عملکرد مؤسسه را با در نظر گرفتن تمامی منظر ها مورد ارزیابی قرار دهد، ضروری به نظر رسد. طراحی و استقرار نظام ارزیابی از نیازهای ضروری یک سازمان جهت تعیین میزان دستیابی به اهداف است و می تواند به شناسایی چرخه عمر آن کمک کند. شناسایی چرخه عمر دانشگاه می تواند به مدیران کمک کند به گونه ای برنامه ریزی نمایند که همواره در مرحله رشد و بلوغ خود باقی بمانند، چرا که پس از آن در صورت هدایت و برنامه ریزی ناصحیح، دوران پیری سازمان پدیدار شده و نهایتاً به نابودی سازمان منجر خواهد شد. استفاده از ابزارها و روش‌های نوین برای شناسایی چرخه عمر و موقعیت دانشگاه‌ها می‌تواند در هدایت و مدیریت مراکز آموزش عالی بسیار کارساز باشد. از این رو، در این تحقیق رویکردی فازی جهت شناسایی چرخه عمر دانشگاه ها ارائه می گردد. این تحقیق در دانشگاه تربیت مدرس انجام شده و چرخه عمر دانشگاه بر اساس چهار منظر آموزش، پژوهش، وجهه بین الملل و فرهنگی- تسهیلات و امکانات طی سال های 1370 تا 1387 ترسیم شد. نتایج نشان داد که این دانشگاه در سال های 1370 و 1371 در مرحله معرفی، در بین سال های 1372 تا 1380 در مرحله رشد و در سال های بعد از آن در مرحله بلوغ قرار دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

University Life Cycle – Fuzzy Approach (Case study: Tarbiat Modares University)

نویسندگان [English]

  • Adel Azar 1
  • farzane khosravani 1
  • reza jalali 2
  • Adel dehdashti 3

چکیده [English]

A high competition among universities and the efforts in providing better services and gaining a higher level of credit has brought importance towards the need of an approach to assess one’s efficiency. The design of an assessment system is essential towards the goals and identifying university’s life cycle. Identification of a university’s life cycle will help the managers in planning and keeping the university in a developing stage. Otherwise the university will enter the aging period. As a result in this paper, the Fuzzy approach has been made use of to recognize the life cycle of universities. This research has been carried out through four aspects of education, research, international and culture facet, and, facilities through the years of 1370 ad 1387. Results show that this university is at the stage of introduction through 1370-1371, at the age of growth through 1372-1380, and maturity onwards.

کلیدواژه‌ها [English]

  • University
  • Life Cycle
  • Management
  • Efficiency
  • Fuzzy Theory