تدوین چرخه عمر دانشگاه- رویکرد فازی

نویسندگان

1 گروه مدیریت دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبائی

4 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

چکیده

رقابت شدید دانشگاهها و تلاشهای آنها در ارائه خدمات با بالاترین کیفیت به‌منظور دستیابی به جایگاه و اعتبار بین‌المللی بالاتر باعث شده‌ است تا این مؤسسات به رویکردی جامع، که بتواند عملکرد مؤسسه را ارزیابی کند، نیاز داشته باشند. طراحی و استقرار نظام ارزیابی از نیازهای ضروری یک سازمان برای تعیین میزان دستیابی به اهداف است و می‌تواند به شناسایی چرخه عمر آن کمک کند. شناسایی چرخه عمر دانشگاه می‌تواند به مدیران کمک کند تا به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که همواره در مرحله رشد و بلوغ خود باقی بمانند، چرا که پس از آن در صورت هدایت و برنامه‌ریزی ناصحیح، دوران پیری سازمان پدیدار و در نهایت، به نابودی سازمان منجر خواهد شد. استفاده از ابزارها و روشهای نوین برای شناسایی چرخه عمر و موقعیت دانشگاهها می‌تواند در هدایت و مدیریت مراکز آموزش عالی بسیار کارساز باشد. از این‌رو، در این پژوهش رویکردی فازی برای شناسایی چرخه عمر دانشگاهها استفاده شد. این پژوهش در دانشگاه تربیت مدرس انجام و چرخه عمر دانشگاه بر اساس چهار منظر آموزش، پژوهش، وجهه بین‌الملل و فرهنگی- تسهیلات و امکانات طی سالهای 1370 تا 1387 ترسیم شد. نتایج نشان داد که این دانشگاه در سالهای 1370 و 1371 در مرحله معرفی، در فاصله سا‌های 1372 تا 1380 در مرحله رشد و در سالهای بعد از آن در مرحله بلوغ قرار داشته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

University Life Cycle – Fuzzy Approach

نویسندگان [English]

  • Adel Azar 1
  • Farzaneh Khosravani 2
  • Reza Jalali 3
  • Adel Dehdashti 4

1 Department of Management, Tarbiat Modares University

2 M.S. Student of Management, Tarbiat Modares UniversityM.S. Student of Management, Tarbiat Modares University

3 M.S. Student of Management, Allameh Tabatabai University

4 M.S. Student of Policy Making, Tehran University

چکیده [English]

High competition among universities and their efforts toward providing the most qualified services for gaining a higher level of international stance have made the need for a comprehensive approach to assess institution’s performance essential. The design and implementation of an assessment system is a vital requirement for an organization to determine the level of goal achievement and is helpful in identifying its life cycle. The identification of a university’s life cycle could aid management planning in a manner that the organization is always maintained in the stage of development and maturity otherwise aging period and following that death could be expected. The use of novel measures and approaches for identifying the university’s life cycle and stance could be much beneficial in management and direction of higher education centers. Therefore, in this study a fuzzy approach was utilized to identify the life cycle of universities. This research was carried out through four aspects of education, research, international and culture facet, and facilities within the years of 1370 to 1387 at Tarbiat Modaress University. Results showed that this university has been at the stage of introduction in 1370 and 1371, and in the meantime of 1372 to 1380 it has been at the stage of growth, and afterwards it has been at the stage of maturity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • University
  • life cycle
  • Management
  • Efficiency
  • Fuzzy Set Theory