رابطه شغلی- تحصیلی و بهره وری دانش آموختگان روانشناسی در ایران

نویسنده

چکیده

عصر اطلاعات و فناوری به بهره مندی از دانش و مهارت کافی در فعالیت شغلی نیاز دارد. کسب موفقیت در بازار کار ایجاب می کند که فرد نه تنها به طور مستمر آموخته های خود را با دانش روز هماهنگ سازد، بلکه باید در حفظ رابطه شغلی- تحصیلی خویش تلاش کند؛ زیرا این دو امر عمده ترین عواملی هستند که توانمندی قابل قبولی در انجام کارها برای شخص ایجاد می کنند و بهره وری لازم وی را تا حدود زیادی تأمین می نمایند. در این راستا، مقاله حاضر به بررسی رابطه شغلی ـ تحصیلی دانش آموختگان رشته روانشناسی در ایران پرداخته است. محتوای آن شامل بحثهایی درباره عوامل مؤثر در بهره وری و توانمندی شغلی دانش آموختگان، روش پژوهش، و یافته‎های تحقیق و بحث است. در پایان، با اتکا به یافته های به دست آمده از مطالعات کتابخانه‎ای، مصاحبه‎های انجام گرفته و داده های جمع آوری شده از پاسخنامه ها، راهکارهایی در جهت توانمندی و موفقیت بیشتر دانش آموختگان در فعالیتهای شغلی ارائه شده‎اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Relationship Between Education and Occupation, and Productivity Among Iran Psychology Graduates

نویسنده [English]

  • Esmat Fazeli

چکیده [English]

There is an increasing demand of practical skills among alumni in the competitive society. Closeness of education and occupation promotes employees, capacity and success at their work place. The aim of this study was to create a better understanding of the relationship between education and occupation, and productivity among Iranian psychology graduates or alumni. Doing this, a cross-sectional survey was conducted among 133 graduate students from government universities throughout the country, who were randomly selected. Findings indicate that 65 percent of the contributors in this survey were employed after completing their undergraduate study. A considerable proportion of them believe their education – occupation closeness is either high, or moderate. This situation enables them to use their knowledge in practice. It is concluded that (1) Iranian university graduates do their best in their occupational productivity, and (2) they bring in practice their essential talent and show significant practical skill in an appropriate work environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Relationship between education and occupation
  • Graduates or alumni
  • productivity
  • Market requirement / demand of workplace
  • Practical or applicable couses