بررسی اثر تحصیلات عالی بر رشد اقتصادی بخشهای اقتصادی در ایران

نویسندگان

چکیده

در این مقاله با استفاده از آمار و ارقام مربوط به سالهای 86-1357، اثر تحصیلات عالی بر رشد اقتصادی و رشد بخشهای اقتصادی ایران با تأکید بر رشته‌های تحصیلی بررسی شده است. یک درصد افزایش در ذخیره (موجودی) تحصیلات عالی به 17/0 درصد افزایش در تولید واقعی اقتصاد منجر می‌شود. یک درصد افزایش فارغ‌التحصیلان در علوم کشاورزی، مدیریت و بازرگانی و فنی و مهندسی به ترتیب به 07/0، 03/0 و 09/0 درصد افزایش در تولید واقعی منجر می‌شود. یک درصد افزایش در تحصیلات عالی در گروه مدیریت و بازرگانی، کشاورزی و مهندسی محصولات بخش صنعت را به ترتیب 12/0، 08/0، 20/0 درصد زیاد می‌کند. یک درصد افزایش در فارغ‌التحصیلان گروه کشاورزی، ادبیات و علوم انسانی به ترتیب 047/0 و 05/0 درصد اثر مثبت در رشد ارزش افزوده بخش خدمات دارد. یک درصد افزایش در گروه مهندسی محصولات بخش کشاورزی را 14/0 درصد افزایش می‌دهد. مهم‌ترین یافته این تحقیق این است که اندازه ضرایب پایین و معنا‌دارند. دلایل اصلی آن تفکیک تحصیل‌کرده‌ها بر اساس گروههای آموزشی بوده است که در واقع، ضریب کل اثر این افراد تجزیه شده است. دلیل دیگر پایین بودن این ضرایب به بهره‌وری پایین مربوط می‌شود. بنابراین، در هدفگذاری رشد اقتصادی در بلندمدت کیفیت نیروی انسانی و تخصیص منابع بین رشته‌های تحصیلی اهمیت دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Survey of Impacts of Higher Education in Economic Growth: an Empirical Study of Iran

نویسندگان [English]

  • Gh. Abdoli
  • V. Varahrami

چکیده [English]

Introduction: Higher education effects national economic growth and development in three perspective: 1-human capital formation 2-consumption 3-postive externality effect.
Materials and Methods: Around the world there are many researches in developing countries about these effects on development and growth. This paper investigates the effects of higher education curricula and academic disciplines on the labor force and thus on economic growth and growth of value added of economic sectors (industrial, agricultural and service) in Iran over the 1978-2007 periods. In order to survey above material we used an economic growth model, and estimated it with econometric methods.
Results: Results reveal that higher education overall provided a positive and significant effect on Iran's economic development and that engineering and agricultural science played the most prominent role in this process.
Conclusion: In order to get higher economic growth, allocation of resource to higher education specially engineering group is important

کلیدواژه‌ها [English]

  • growth
  • Growth of Economic Sectors
  • Earning Function
  • human capital