بررسی‎ نظام مدیریت ارتباطات و مبادلات بین المللی علمی و دانشگاهی ایران و غرب

نویسندگان

چکیده

در این مقاله مراودات معرفتی و مبادلات دانشگاهی بین ایران و غرب (آمریکا و اروپا) بررسی می‎شود. رهیافت نظری و روش شناختی آن انسان شناختی و مردم نگارانه است و به بازشناسی زمینه تاریخی و اجتماعی تجربه ارتباطات علمی و دانشگاهی ایران و غرب می پردازد. در این مقاله مشکل پایین بودن میزان ارتباطات علمی و دانشگاهی و تاریخچه این ارتباطات از بعد از اسلام تاکنون در ایران، وضع کنونی آن، ضرورتها، امکانات و محدودیت ایران در این زمینه و بالاخره، راهبردها و خط مشی ممکن برای توسعه این ارتباطات بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Examination of Knowledge Relations and Academic Exchanges Between Iran and The West

نویسندگان [English]

  • Nematollah Fazeli
  • Naser Shams

چکیده [English]

This paper examines ‘knowledge relations’ and academic exchanges between Iran and the west (United States and Europe). Its theoretical and methodological approach is anthropological and it contextualizes the experience of Iranian international academic exchanges and relations in its historical and social contexts. It examines the correlation between scientific development and the quality of academic relations in both local and global levels focusing on Iranian case.
This paper explores and clarifies the history of knowledge relations and academic exchanges since the early Islamic centuries until now and finally, it introduces and suggests some possible policies and strategies for development and expansion of Iranian academic relations with the West.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic Exchanges
  • Knowledge Relations
  • Historical Contextualization
  • Academic Community and Cultural Diplomacy