آسیب ‌شناسی آزمون ورودی دانشگاه

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

آزمون ورودی دانشگاه در ایران به شکلی کاملاً متمرکز و با تکیه بر مهارت تست ‎زنی برگزار می ‎شود. تمایل دانش ‎آموختگان دبیرستان برای ورود به دانشگاه دولتی به گونه ‎ای است که رقابتی دشوار را ناگزیر می‎ کند. از مجموع آن شیوه برگزاری آزمون و این تمایل برای تحصیلات دانشگاهی، وضعیتی به وجود آمده است که تربیت نیروی متخصص و نیز افزایش سطح فرهنگ جامعه را از طریق دانشگاه به فعالیتی با کارآمدی کم و هزینه بالا تبدیل کرده است. در مقاله حاضر با بررسی مشکلات شیوه جاری برگزاری کنکور، مجموعه
راه ‎حلهایی ارائه می‎ شود که به طور پلکانی و به صورت گام به گام می ‎تواند به حذف عملی کنکور و کاهش مشکلات ناشی از رقابت دشوار آن منجر شود. خلاصه راه‎ حل موردنظر، توزیع انواع تراکم است، از تراکم آموزش ‎عالی در دانشگاه و به خصوص دانشگاه دولتی تا تراکم سنجش توانایی علمی داوطلبان در یک امتحان متمرکز مبتنی بر تست. روش تحقیق این مقاله تحلیل ثانوی داده ‎های رسمی با اتکا به مصاحبه با کارشناسان بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Pathology of University Entrance Examination

نویسنده [English]

  • Morteza Mardiha

Faculty Member of Allame Tabatabaie University

چکیده [English]

Iranian University Entrance Examination, called Konkoor, is a centralized examination emphacizing on multiple choice testing abilities. This entrance examination is a difficult competition because there are high demands for entering higher education in Iran. Therefore, it has coused a complicated situation in Iran that makes training of skilled manpower a difficult and slow task.
This article describes the difficulties associated with this way of selecting university students. The article, then, suggests solutions that could gradually remove the necessity for entrance examination. The solution is based on distribution of applicant congestions in different areas. Content analysis and indepth interviews with experts in higher education was used as methods of this research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • University Entrance Examination
  • Problems
  • High School Graduates and State Universities