سیاستهای اشتغالزایی کشورهای مختلف و ایران

نویسنده

چکیده

امروزه، اکثر کشورها با مشکلات جذب نیروی انسانی آماده کار مواجه‎اند، به ویژه در کشورهای در حال توسعه که بخشی از این نیروها دانش‎آموختگان دانشگاهها هستند. از این رو، دولتها انواع سیاستهای اشتغالزایی متنوع مانند سیاستهای مستقیم و غیرمستقیم فعال، سیاستهای منفعل و سیاستهای تعدیل اقتصادی را انتخاب و اجرا می‎کنند. از آنجا که کشور ما به دلیل عدم توانایی جذب دانش‎آموختگان در اقتصاد با مشکل مواجه است و در سالهای آتی نیز به صورت چالشی جدی با آن رو به رو خواهد بود، بدین منظور این مقاله با هدف انتخاب مؤثرترین و کاراترین برنامه‎های اشتغالزایی با تأکید بر اشتغال دانش‎آموختگان دانشگاهها تدوین و در این خصوص، تجربه کشورهای مختلف و ایران از نحوه به‎کارگیری و نتایج به دست آمده از اجرای انواع سیاستهای بازار کار بررسی شده است. همچنین، مشخص شده است که کشورهای موفق به ایجاد زمینه‌های تشویقی برای کارفرمایان ]مانند در نظر گرفتن تخفیفهای مالیاتی، ارائه خدمات مشاوره و راهنمایی، اعطای کمکهای علمی و مالی، انعطاف‎پذیری قوانین و مقررات مثل حداقل دستمزدها[ به منظور به‎کار‌گیری دانش‎‎آموختگان دانشگاهی بسیار توجه می‎کنند. در این خصوص، پیشنهاد می‌شود که در کشور برنامه‌های انعطاف‎پذیر بودن حداقل دستمزدها در استانهای مختلف، ایجاد مراکز مشاوره، ایجاد بانک اطلاعات و شبکه اطلاع رسانی در سطح استانی و کشوری برای درج نیازهای کارفرمایان و نیروی کار با پشتوانه قانونی و درنظر گرفتن تخفیفهای مالیاتی برای جذب نیروی کار جدید اجرا شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Employment Policies in Iran and Some Other Countries

نویسنده [English]

  • Rahim Dabagh

چکیده [English]

Employment is one of the most important issues in many countries, especially in developing ones. There are a lot of highly educated young people who are seeking job in these countries. This issue is very critical in Iran because high unemployment significantly increased in Iran since past decade. The purpose of this study is to evaluate different policies and recomend some solutions for unemployment in Iran. In order to dose first, we have surveyed the experiences between in countries and Iran. The results indicated that countries which were able to reduce unemployment rate have used the polices such as consultation services and tax reductions. Iranian government should develop following polices in order to increase the rate of employment: more flexibility on minimum wage in Iranian provinces, develop centers for guidance of people who were seeking job, develop a database center in the provinces and the country and discount the taxes for firms which employee people who seeking work.

کلیدواژه‌ها [English]

  • employment
  • Making Employment
  • Iran Economy and Employment Policies