رسالت دولت، دانشگاه و صنعت در توسعه ملی

نویسندگان

پژوهشگاه صنعت نفت

چکیده

تغییرات سریع و وسیع در علوم و فناوری، توسعه علوم ارتباطات و انقلاب اطلاعات، جهانی شدن بازارها، افزایش رقابت روزافزون بین شرکتها برای تصاحب منابع و بازارها باعث شده است که اهمیت منابع طبیعی و خدادادی در فرایند توسعه ملی کاهش و نقش دانش، نوآوری، خلاقیت، تحقیق و توسعه و فناوری در آن به سرعت افزایش یابد. در چنین شرایطی توسعه ملی تابع ترکیب مناسبی از متغیرهای اقتصاد کلان, فضای کسب و کار اقتصاد خرد و اهداف و استراتژی‎های بنگاههای اقتصادی است و دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی از طریق تولید, توزیع و به ‎کارگیری علوم و تکنولوژی موجب افزایش بهره ‎وری بخشهای یاد شده می‎ شوند. در این مقاله سعی شده است تا تأثیر هریک از عوامل مذکور در توسعه ملی بررسی و نحوه تعامل آنها با تأکید بر نقش تعیین کننده مراکز تحقیق و توسعه و فضای کسب و کار تحلیل شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Mission of Government, Industries and Universities in National Development

نویسندگان [English]

  • AA. Ghadirian
  • Gh. R. Asili

Research Institute of Petroleum Industry

چکیده [English]

The fasting and wide range changes in science and technology, ITC revolution, globalization, incremental competition between the companies for capturing markets and resources caused decreasing the importance of natural resource endowments in the process of national development, while the role of knowledge, innovation, invention, R&Ds and technologies have been increased rapidly. Hence, under such conditions national development actually is based on appropriate combination of macro economic variable, micro economic, business environment, goals and strategies of the enterprises, as if universities and R&Ds can increase the productivity by generating, diffusing and deploying of science and technology in the above-mentioned sectors.
In this paper, the authors try to explain the role and effect of the above factors in the process of improving national development. At the end also the interaction of these factors with emphasis on the critical role of R&Ds and business environment will be reviewed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • national development
  • technology
  • Competitive Advantage and Business Environment