ارزشیابی عملکرد تحصیلی دانشجویان سهمیه ای و آزاد رشته های علوم انسانی ( مطالعه موردی: پنج دانشگاه دولتی ایران )

نویسندگان

1 گروه روانشناسی دانشگاه شهید باهنر

2 گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید باهنر

چکیده

اعطای امتیاز ورود به دانشگاهها، به عنوان یکی از روشهای ایجاد عدالت آموزشی، موضوعی است که به صورت قانونی در ایران دنبال شده و این پرسش را ایجاد کرده است که آثار آن بر کارایی درونی نظام آموزش عالی کشور چیست؟ به منظور پاسخگویی به این پرسش، عملکرد تحصیلی1610 نفر از دانشجویان رشته های علوم انسانی پنج دانشگاه تهران، زاهدان، علامه طباطبایی، شهید باهنر و شاهد مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان می دهد که متوسط تعداد واحد انتخاب شده توسط دو گروه از دانشجویان یکسان، اما عملکرد تحصیلی دانشجویان آزاد بالاتر از دانشجویان سهمیه ‎ای بوده است. دانشجویان سهمیه ای ورودی در تعداد بیشتری از واحدهای درسی خود مردود و تعداد بیشتری اخراج شده اند. بنابراین، می توان گفت که این گروه در عمل کارایی درونی نظام آموزش عالی کشور را کاهش داده و هزینه بیشتری را بر آن تحمیل کرده اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Educational Performance of Quota and Nou-quota Student in Humanities

نویسندگان [English]

  • Fariborz Dortaj 1
  • Nematollah Moosapour 2

1 Department of Psychology Shahid Bahonar University

2 Department of Education Shahid Bahonar University

چکیده [English]

Granting university admission privileges is considered as a value for educational equity and a matter which has been legally followed in Iran. Now a relevant question has been raised: What effects does this situation have on the efficacy of the higher education in Iran. To address this question, 1610 students at the Tehran, Zahedan, Allameh Tabatabaee, and Shahed Universities participated in a survey. Results indicated that the average for selected courses across the two samples was identical, but the students using an non-quota admission were higher on the educational performance measures. It was also revealed that the students with quota admission failed to pass their courses, and many were dismissed from their universites. Therefore, it can be concluded that practically the students using a quota admission decreases internal efficacy of the country's educational system and imposes more expenses on the system,s financial assets.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evaluation
  • Educational performance
  • Quota and non-quota Students